Analyse svækker håb om at få SOSU-er på fuldtid

Del artiklen:

Der er stor geografisk forskel på brugen af deltid, men de deltidsansatte er generelt glade for at være på deltid, viser ny analyse fra Benchmarkingenheden. Sætter man arbejdstiden op, får man mere sygefravær.

Af Uffe Gardel, [email protected]

De mange deltidsansatte SOSU-er udgør næppe nogen stor arbejdskraftreserve, som kan bidrage til at løse rekrutteringsproblemer i kommunerne de kommende år.

Det er det billede, der tegnes i en ny rapport fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, ‘Arbejdstid blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde, maj 2020’.

Rapporten viser, at det på landsplan kun er 10,4 procent af de ansatte SOSU-medarbejdere, som var på fuldtid i 2019, et tal som kun er steget ganske svagt siden 2015, da andelen af fuldtidsmedarbejdere var 9,9 procent.

Benchmarkingenhedens analyse har udtrykkeligt til formål at “få sat størrelsesordener på de barrierer, der kan være for at øge SOSU-personalets arbejdstid”; anslaget er altså at se på, om kommunerne mon gør nok for at få SOSU-erne til at gå op i tid. Men det fremgår af rapporten, at den væsentligste barriere for at sætte arbejdstiden op faktisk er, at de deltidsansatte er glimrende tilfredse med at være på deltid: 82 procent af de deltidsansatte siger, at de er tilfredse med at være på deltid.

Tallet er overraskende, i og med at det kun er 59 procent af de deltidsansatte, som er på deltid efter eget valg, men en stor del af dem, som er havnet i en deltidsstilling mod deres eget ønske, faktisk er blevet glade for det.

Det fremgår da også, når man spørger de kommunale chefer, både institutionsledere og ældrechefer, at den væsentligste barriere for dem er, at de ansatte ikke ønsker at gå op i tid.

Den næsthyppigste barriere er et ønske om fleksibilitet: “Et flertal svarer således, at det er lettere at få deltidsansatte medarbejdere til at vikardække for hinanden, og at deltidsansættelser passer bedre end fuldtidsansættelser til arbejdsopgaverne på deres arbejdsplads.”

Det harmonerer fint med, at analysen viser, at næsten halvdelen – 48 procent – af de ansatte inden for en måned har merarbejde, altså arbejder flere timer, end de er ansat til.

Højt sygefravær ved ændringer

Rapportens tal peger da også i retning af, at man som arbejdsgiver skal være forsigtig med at overtale de ansatte til at gå op i tid.  Man har sammenlignet tal for 2015 og 2019, og det viser sig, at “kommuner med en stigende beskæftigelsesgrad også har haft et stigende sygefravær blandt assistenter og hjælpere. Der ses imidlertid ingen sammenhæng imellem niveauet af beskæftigelsesgraden og niveauet af sygefravær.”

Med andre ord: Det er ikke sådan, at bestemte timetal og beskæftigelsesgrader giver sygefravær af en vis størrelse. Det er derimod ændringer i timetal, ansatte reagerer på, og dem reagerer de negativt på.

Store forskelle

Analysen viser, at der er endog meget store forskelle fra kommune til kommune i brugen af deltidsansættelser. Som kortet viser, er der kommuner i Sønder- og Vestjylland, hvor fuldtidsstillinger næsten ikke forekommer, men også kommuner som Aalborg, Helsingør og Rødovre, hvor op mod hver tredje SOSU er ansat på fuld tid.

Analysen viser, at der er en sammenhæng imellem andelen på fuldtid og kommunens
areal: jo større kommune, jo færre på fuldtid. 

Ser man på beskæftigelsesgraden for de deltidsansatte, er der en tendens til, at kommuner med en høj befolkningstæthed har lav beskæftigelsesgrad blandt de deltidsansatte – og en høj andel fuldtidsansatte.