Sådan ser udligningsreformen ud

Del artiklen:
- Foto: Dtock Foto

Hvordan kommer kommunens budget til at se ud? Hvad flytter sig hvor hen? Få indsigt i den nye reform ved udligningseksperter hos Dataproces.

Af Christina V. Christensen, cc@dataproces.dk

Som følge af den nye udligningsreform vil budget 2021 blive beregnet og opgjort på et noget anderledes grundlag end tidligere.
Nye kriterier er indført, vægte er justeret og selve udligningsopgørelsen er lagt mærkbart om. Væk er opgørelsen af et strukturelt under-/overskud og udmålingen af henholdsvis landsudligningen, tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud og hovedstadsudligningen herfra.

I stedet er der blevet indført en tredelt mekanisme, hvor bloktilskuddet fordeles efter folketallet, udgiftsbehovet udlignes med 93/95 pct. afhængig af hver kommunens placering set i forhold til landsgennemsnittet og en skatteudligningsordning er indført med en udligningsgrad på 75 pct. med tilsvarende overbygninger afhængig af hver kommunes beregnede skatteindtægter set i forhold til det landsgennemsnitlige niveau.

Selve grundlaget for udligningsopgørelsen er således ændret, den gamle udligningsmetode er skrinlagt og systemet er blevet radikalt omformet. Ændringer, som ikke er set tilsvarende siden indførelsen af strukturreformen i 2007. Centralt står spørgsmålet således, hvad reformen reelt set vil flytte af midler for 2021 set i forhold til budgettet for 2020.

Fokus vil være på et overordnet niveau, hvor omfordelingen af systemet er grupperet efter samme kommunetypeinddeling, som anvendes af Social- og Indenrigsministeriet. Udgangspunktet for beregningerne er med afsæt i Dataproces’ eget budgetteringsværktøj inden for udligning, som anvendes til at beregne og opgøre udviklingen i hver kommunes samlede tilskud og udligning og finansieringsgrundlag årene imellem. I dette værktøj indkøres nyeste datagrundlag vedrørende de bagvedliggende kriterier, kriterieværdier opdateres og forskellene set i forhold til det landsgennemsnitlige niveau beregnes.

Siden Dataproces’ start har budgetlægning og økonomi været en vigtig del af virksomhedens kerne. Blandt andet er budgettering inden for udligning er blot et af de redskaber, som Dataproces har udarbejdet til at hjælpe med budgetlægningen i kommunerne. Med afsæt i dette tilbyder Dataproces derfor et gratis webinar, der introducerer kommunen til den nye reform og dennes betydning for økonomi og budget 2021.

Få gratis viden
Hos Dataproces deler vi som altid gerne vores viden og erfaring. Så hvis du har lyst til ekstra viden inden for økonomi og budgettering, så skal du deltage i vores gratis webinarer. Alt hvad du skal gøre, er at tilmelde dig her: https://dataproces.dk/webinar 

På webinarerne giver Dataproces dig 30 minutter, hvor vi dykker ned i forskellige strategier og problemstillinger vedrørende den kommunale økonomi og budgetlægning. Du har naturligvis mulighed for at stille spørgsmål undervejs og bagefter.