Her er tallene for alle kommuner

Del artiklen:
Borgerne i mange kommuner bliver skuffede, hvis de tror at tallene fra regeringen for de kommunefordelte effekter af udligningsreformen viser, hvor mange flere eller færre penge deres kommune har næste år.
Borgerne i mange kommuner bliver skuffede, hvis de tror at tallene fra regeringen for de kommunefordelte effekter af udligningsreformen viser, hvor mange flere eller færre penge deres kommune har næste år. - Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

RETTET: Se, hvordan de enkeltekommuners tal bliver påvirket, hvis man regner effekten af udligningsreformen på samme måde, som eksperterne gjorde i 2018.

Af Arne Ullum, [email protected]

NB: Tallene for kompensation er for enkelte kommuner rettet 15.52 og 17.36.

__________________________
Sådan har vi gjort:

Ifølge et notat fra regeringen er der følgemde særlige forhold vedr. den officielle tabel for de kommunefordelte effekter:

“De byrdefordelingsmæssige virkninger af reformen er beregnet i forhold til tilskud og udligning til kommunerne for 2020, dog skal det bemærkes, at:

1. Kriteriet for befolkningstilbagegang indgår som et gennemsnit over de sidste tre år, for at tage højde for de kraftige udsving i kriteriet.

2. Vægten mellem det socioøkonomiske og det demografiske udgiftsbehov er sat til 33,5 pct., svarende til hvad den efter gældende regler vil være i 2021.

3. Tildelte særtilskud fra hovedstadspuljen efter § 19 efter ansøgning efter gældende regler er i udgangspunktet beregnet som gennemsnittet over årene 2018, 2019 og 2020, hvor tilskuddene er opgjort i 2020-niveau.

4. Det er ikke forudsat ændringer i det tilskud til Furesø Kommune som følge af aftale af 19. maj 2005 om de økonomiske vilkår for sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner, der fortsætter til og med 2021. Tilskuddet har været finansieret gennem hovedstadspuljen efter udligningslovens § 19 og forudsættes fortsat finansieret af hovedstadskommunerne efter beskatningsgrundlag for 2021.

5. Særtilskud efter udligningslovens § 17 (særtilskud efter objektive kriterier, som udmeldes sammen med tilskudsudmeldingen) videreføres og indgår således ikke i konsekvensberegningerne.

6. De to overgangsordninger i 2019 og 2020 for tab som følge af henholdsvis revision af Uddannelsesstatistik og justering af det aldersbetingede udgiftsbehov udløber.”

I beregningerne bag denne artikel har vi alene indregnet pkt. 1, 3 og 6. 

Punkt 2 flytter kun et mindre beløb for de enkelte kommuner typisk 1-2 millioner kroner.

Punkt 4 har kun effekt i 2021.

Punkt 5 har ingen nettoeffekt.

  • Site:
  • Standard

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her