Borgerne vil opleve en større skatteændring end den, man kan læse i aftalen

Del artiklen:

Forligspartiernes offentliggjorte ændring i beskatningsgrundlaget er ikke den skatteændring, som borgerne i sidste ende vil mærke.

Af Peter Risager, Researcher, [email protected]

Selvom man ud fra aftalepapirene om den kommunale udligning kan få det indtryk, at borgerne i Rudersdal Kommune skal betale 0,56 procent ekstra i skat for at opretholde det nuværende serviceniveau, er det faktiske tal 0,67.

Forklaringen skal findes i, at ændringen i skatteniveauet er beregnet som andel af kommunens samlede beskatningsgrundlag. Men i kommunernes samlede beskatningsgrundlag indgår også grundskylden, som kommunerne ikke kan ændre på.

Derfor må man i stedet tage udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget, som er det samlede beløb, som kommunernes indtægter fra indkomstskatter er baseret på. På den måde får man den faktiske ændring i indkomstskatten, hvis serviceniveauet skal blive på det nuværende niveau.

Gør man det, bliver forskellene i skatten større end hvad aftalepapirerne lægger op til. Se herunder, hvad det betyder for hver enkelt kommune. Artiklen fortsætter under kortet.

Størrelsen på forskellen afhænger af to ting. Den ene er, hvor stor en ændring i kommunens udligning set i forhold til beskatningsniveauet, som udligningsreformen udløser. Det andet parameter er kommunernes indtægter fra grundskyld. Des større grundværdier i kommunen har i forhold til det samlede skattegrundlag, des større vil forskellen være mellem det udmeldte tal og den faktiske ændring i skattebetalingen.

Netop afhængigheden af grundskyldens størrelse er forklaringen på, hvorfor kommuner såsom Fanø og Odsherred slår voldsomt ud i hver deres retning. Her er skattegrundlaget nemlig i høj grad afhængigt af indtægterne fra grundskylden på de attraktive sommerhusgrunde.

Se i kortet her, hvad udligningsreformen betyder for den samlede potentielle skatteændring, når man tager udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget.