Danmark er bedre rustet mod coronakrisen end noget andet EU-land

Del artiklen:

Et stort overskud på den offentlige saldo og en fornuftig gæld mindsker risikoen for store offentlige besparelser i Danmark, som ramte kommunerne hårdt efter finanskrisen.

Af Peter Risager, [email protected]

Nye tal viser, at Danmark suverænt er det EU-land, der har det største overskud på de offentlige finanser. Dermed er risikoen for, at Danmark indfører massive offentlige sparerunder, som man så efter finanskrisen, minimeret markant.

Professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Philipp Schrøder, understreger, at Danmark går ind til krisen med en stærk økonomi: “Vi har et solidt finanspolitisk ståsted,” siger han.

Konkret viser de nye tal, at Danmark er det EU-land, der har det suverænt største overskud på den offentlige saldo, opgjort som procent af BNP i 2019. Samtidig ligger Danmark på femtepladsen over lande, der har den mindste gæld i forhold til deres BNP. Derfor behøver vi herhjemme ikke frygte coronakrisen i samme omfang som mange andre lande.

Artiklen fortsætter under grafen.

“Der er stor tillid til den danske økonomi, så Danmark kan låne billigt. Samtidig har man en særligt god kreditrating på grund af solide offentlige finanser,” siger Philipp Schrøder.

I forbindelse med indførelsen af den fælleseuropæiske valuta besluttede EU-medlemslandene, at det offentlige underskud maksimalt må udgøre 3 procent af landenes BNP. Denne grænse kan mange lande risikere at overskride, hvis BNP skrumper, indtægterne til staten falder, og man stadig har store faste udgifter på det offentlige budget. Det er derfor meget positivt for Danmark, at man har så stort et overskud på den offentlige saldo. Philipp Schrøder understreger, hvad konsekvenserne kan være, hvis man overskrider denne nedre grænse:

“Lande som Frankrig og Spanien, som er hårdt ramt af krisen, kan risikere at ramme den nedre grænse på 3 procent, som vil gøre det sværere for dem at stifte ny gæld,” siger han.

Danmarks offentlige gæld er solid

Samtidig med opgørelsen af den offentlige saldo, er der også kommet nye tal for EU-landenes offentlige gæld i 2019. Her ligger Danmark på femtepladsen over de lande, som har den mindste gæld i forhold til BNP. Den danske gæld udgjorde 33,2 procent af den danske BNP i 2019. Der er dermed langt op til EU-gennemsnittet på 79 procent.

Samtidig med, at man indførte grænsen på 3 procents underskud på den offentlige saldo, indførte medlemslandene også en aftale om, at den offentlige gæld maksimalt må udgøre 60 procent af landets BNP. Denne grænse har bragt især Grækenland og de sydeuropæiske lande, som blev hårdest ramt af finanskrisen, i en vanskelig situation, da flere af landene langt overskrider denne grænse. De har derfor svært ved at optage nye lån.

“Danmark har langt op til de 60 procent og vil derfor have mulighed for at stifte ny gæld uden sanktioner fra EU,” siger Philipp Schrøder.

Han understreger samtidig, at afstanden op til de 60 procent ikke blot skal ses som en ‘buffer’ til at håndtere coronakrisen, fordi man kan få brug for at stifte yderligere gæld til andre offentlige udgifter, og at pengene i princippet skal betales tilbage.