Erhvervsaktive strømmer mod bykommunerne

Del artiklen:

Samtidig med at yderområderne i kommunerne bliver lagt øde hen, flytter de 17-64 årige i stigende grad til bykommunerne.

Af Peter Risager, Researcher, [email protected]

Mens København har haft en stigning i antallet af 17-64 årige på 9,1 procent over de seneste 5 år, har Lemvig oplevet et fald på 6,8 procent. Dermed fortsætter tendensen med, at folk i den erhvervsdygtige alder søger mod byerne, og efterlader hjemkommunen med et stort fald i arbejdskraften.

Det har store konsekvenser for yderkommunerne, hvor især den mindre skattebetaling til at yde service til de tilbageværende borgere gør ondt på kommunekassen. Derfor understreger den demografiske udvikling behovet for en udligningsreform, der i højere grad skal fordele penge fra de rige kommuner til de fattige kommuner.

Se i kortet her, hvordan udviklingen har været i hver af landets kommuner: