Udligning: Her er eksperternes tal for de enkelte kommuner

Del artiklen:

NB-Økonomi har fået adgang til at offentliggøre eksperternes udregning af effekten for de enkelte kommuner af regeringens forslag til ændringer i udligningssystemet. Se tallene her.

Af Arne Ullum, [email protected]

NB-Økonomi har fået adgang til at offentliggøre effekterne af regeringens udligningsreform, hvis man bruger de oplysninger, som de politiske partier har fået adgang til. Det er konsulentfirmaet Dataproces, som har foretaget udregningen på baggrund af omfattende analyser af det materiale, som regeringen har sendt til de politiske partier.

Tallene afviger fra regeringens tal, og derfor skal de ikke læses som et facit, men derimod som et udtryk for den usikkerhed, som kommunerne – og de politiske partier – skal indregne i regeringens tal.

Udregningerne bag tabellen er baseret på de oplysninger, som er tilgået de politiske partier. Men kun en lille inderkreds i regeringens og ministerierne ved, om afvigelserne mellem tallene fra Dataproces skyldes manglende oplysninger om det nye udligningssystem eller ukendte korrektioner i sammenligningsgrundlaget eller et helt tredje forhold.

NB: rettelse 1. april  kl. 13.03: I en tidligere version af tabellen var der en kommafejl i alle kommuner med effekt under en million, hvilket rettet nu.