Absurd coronaeffekt: 77 kommuner vinder 1-1,5 mia. på fald i selskabsskat

Del artiklen:

Faldende selskabsskatter for 2020 vil om tre år ramme de danske kommuner meget forskelligt. 21 kommuner taber 1-1,5 milliard – resten vinder tilsvarende.

Af Arne Ullum, [email protected]

Covid-krisen vil med stor sikkerhed få en absurd effekt på de kommunale budgetter i 2023, hvor kommunerne skal have afregnet deres del af indtægterne fra selskabsskat for 2020.

Alle prognoser tyder på, at de samlede indtægter fra selskabsskat vil styrtdykke, men det vil faktisk give 77 kommuner en ekstra milliardindtægt i 2023, mens 21 kommuner kan se frem til store tab.

Coronakrisen sætter dermed fokus på, at indtægter og udligning fra selskabsskat er et af de mest ustabile elementer i kommunernes økonomi. Årsagen er, at ændringer i kommunernes andel af selskabsskatten modregnes i bloktilskuddet, som fordeles ligeligt mellem kommunerne efter bloktilskud.

Når selskabsskatterne som forventet falder dramatisk i 2023-afregningen til kommunerne, så vil de 77 kommuner med selskabsskatteindtægter under gennemsnittet opleve, at deres bloktilskud stiger markant mere, end de taber på selskabsskat inklusive mindre udligning. Hvis selskabsskatterne falder til en tredjedel i forhold til det, som blev afregnet i år, så er det eksempelvis 1,4 milliarder kroner samlet for de 77 kommuner.

Modsat oplever de 21 kommuner, som får mere i selskabsskat end landgennemsnittet, at de kun får en brøkdel ekstra i bloktilskud og positiv effekt på udligningen set i forhold til det indtægtstab, som de lider på selskabsskatten.

Mens de 77 vinderkommuner kun vil få op til 567 kroner pr. indbygger, så er tabene hos de 21 kommuner helt op til 4.867 kroner pr. indbygger.

Usikkert, hvor stort faldet i selskabsskatten bliver

Ingen ved præcist, hvor stort faldet i indtægterne fra selskabsskatten bliver, men i og med at analytikere generelt forventer, at tilbagegangen i selskabernes indtægter bliver markant større end under finanskrisen, så er det næppe urealistisk, at betalingen af selskabsskat for 2020 kan falde til omkring en tredjedel af niveauet i 2017, som er det år, der afregnes i 2020.

Til gengæld er det forventningen, at virksomhedernes overskud hurtigt vil stige igen, og dermed vil effekten i 2024-budgettet formentlig blive væsentligt mindre.

Alle tallene i denne analyse er baseret på regeringens forslag til udligningsreform, hvor udligningen af selskabsskat sættes ned fra 50 til 45 procent. Såfremt forhandlingerne ender med en uændret udligning på 50 procent eller ligefrem en højere udligningsprocent, så vil effekterne for både vindere og tabere af Covid-19-krisen blive mindre.

Simpelthen fordi, alle kommuner derved kommer tættere på at få det samme i selskabsskattebetaling og udligning af selskabsskat målt pr. borger. Dermed bliver forskellen mellem, om pengene kommer som selskabsskat eller øget bloktilskud, mindre.

Sådan har vi gjort:

Vi har taget udgangspunkt i kommunernes tildeling af selskabsskatter i 2020 ud fra Meddelelse om tilskud og udligning. Herefter har vi udregnet udligning efter regeringens nye model.

Dette har vi sammenlignet med en tilsvarende udregning, hvor vi har reduceret alle kommunernes indtægt fra selskabsskat til en tredjedel og fordelt resten efter bloktilskudsnøglen. Herefter har vi udregnet forskellen.