Folketingets partier klar til at bevilge Covid-19-penge til kommuner og regioner

Del artiklen:
KL's formand Jacob Bundsgaard forventer, at kommunerne kommer til at spille en rolle ved en ekspansiv finanspolitik i kølvandet på COVID-19 krisen.
KL's formand Jacob Bundsgaard forventer, at kommunerne kommer til at spille en rolle ved en ekspansiv finanspolitik i kølvandet på COVID-19 krisen. - Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Folketingets partier er klar til at bevilge flere penge til kommuner og regioner for at dække Covid-19-udgifter. Partierne lover, at ekstraudgifterne ikke rammer øvrig velfærd.

Af Arne Ullum, [email protected]

Folketingets partier lægger op til, at staten skal kompensere kommuner og regioner helt eller delvist for de ekstra udgifter, som de har på grund af Covid-19.

Udover at partierne helt logisk fritager udgifter til Covid-19 fra udgiftslofterne, så er det bemærkelsesværdigt, at partierne uden at afgive konkrete løfter åbner for en statslig finansiering af kommunernes og regionernes ekstraudgifter.

“Parterne noterer sig, at regeringen vil gå i dialog med Danske Regioner og KL med henblik på at sikre, at der tages de fornødne skridt og er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til COVID-19 i 2020,” hedder det i den politiske aftale.

Mens finansministeren har fået mandat til at afholde ekstraudgifter hos statslige myndigheder uden godkendelse i Folketinget, så skal øvrige udgiftskrævende tiltag til “at dække et øget udgiftsbehov i regioner og kommuner” godkendes af Folketingets Finansudvalg.

At partierne er indstillet på at bevilge ekstra penge til kommuner og regioner, fremgår direkte af teksten, hvor der i forbindelse med fritagelsen for udgiftrammerne hedder:

“I stat, kommuner og regioner vil de tilførte midler således kunne afholdes uden at fortrænge øvrige udgifter.”

Hvis det løfte skal opfyldes, så skal staten som minimum dække alle ekstraudgifter til Covid-19 eventuelt fratrukket eventuelle besparelser i de kommuner, som har så få penge i kassen, at de kun kan dække Covid-19 udgifterne ved at skære i den øvrige velfærd.

KL: Kommuner skal gøre alt, hvad de kan

Kommunerne er via KL i første omgang blevet bedt om at opgøre alle ekstraudgifterne i forbindelse med Covid-19, oplyser KL’s næstformand, Martin Damm (V).

“Som signalet er nu, skal vi gøre alt, hvad vi kan for at få os igennem det her,” siger han.

På grund af krisen har KL ifølge formand Jacob Bundsgaard (S) endnu ikke aftalt med Finansministeriet, hvordan og i hvilket omfang kommunerne bliver kompenseret.

“Så langt er vi ikke. Vi skal – når tiden er til det – have en nærmere drøftelse med finansministeren om, hvordan vi skal håndtere det her,” siger han.

Det er også uklart, om kommunernes besparelser på andre områder skal modregnes. Der er dog tale om mindre besparelser til f.eks. skolevikarer og eventuelle forsinkelse af stillingsbesættelser udenfor sundheds- og plejeområdet.

Kommunerne vil spille rolle i ekspansiv finanspolitik

KL har samtidig stort fokus på kommunernes rolle, hvis der skal køres en ekspansiv finanspolitik i kølvandet på Covid-19 krisen for at sikre beskæftigelsen.

“Vi har en forventning om, at kommunerne kommer til at spille en rolle,” siger Jacob Bundsgaard og peger på muligheden for at fremrykke kommunale anlægsinvesteringer. Problemet er dog, at der er store forskelle på, hvor mange penge kommunerne har i kassen.

“Hvis det er alle kommuner, der skal med, så skal vi også have kigget på finansieringssiden, for det er ikke alle kommuner, der har mulighed for at afholde ekstra anlægsudgifter,” siger Jacob Bundsgaard.

KL får ikke uventet støtte fra Dansk Byggeri til kravet om løft af anlægsrammen.

“Efterslæbet på renoveringer inden for det offentlige er 50 mia. kr. Og der er god grund til at lade kommunerne renovere for at dæmpe de økonomiske konsekvenser af den aktuelle krise samtidig med, at man gør noget godt for klimaet, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.