Corona giver både plusser og minusser for kommunekassen

Del artiklen:
Kommunaldirektør i Gribskov Kommune Sascha Volmer Sørensen vil ikke gisne om, hvordan corona-krisen påvirker kommunekassen i 2020. Økonomidirektør i Randers Lars Sønderby vurderer, at nettoeffekten af corona bliver et minus i Randers.
Kommunaldirektør i Gribskov Kommune Sascha Volmer Sørensen vil ikke gisne om, hvordan corona-krisen påvirker kommunekassen i 2020. Økonomidirektør i Randers Lars Sønderby vurderer, at nettoeffekten af corona bliver et minus i Randers. - Foto: Gribskov Kommune og Randers Kommune.

Coronakrisen påfører kommunerne en masse ekstra udgifter, viser rundspørge. To økonomichefer vurderer, at kommunerne står med en ekstraregning, når regnskabet for krisen gøres op. Tre andre chefer synes, det er for tidligt at gisne om nettoeffekten.

Af Iver Houmark Andersen, [email protected]

Lige nu er der travlt i kommunerne med at finde ud af, hvor mange vikarer man kan skaffe til hjemmepleje og ældrecentre. Og der i det hele taget mange opgaver, der skal løses akut. Men hvis man hæver blikket op over nødberedskab og så videre, hvordan ser det så ud med coronakrisen i forhold til kommunekassen?

Det giver fire økonomichefer og en kommunaldirektør deres bud på her. Det samlede billede er, at kommunerne lige nu har en række ekstraudgifter til sundheds- og plejepersonale samt værnemidler som masker og handsker. Men der er også nogle poster, som bliver mindre. Eksempelvis færre udgifter til vikarer på de nu lukkede skoler, og udgifterne til mad på rådhusene er de fleste steder gået i noget nær nul.

Når ‘boet’ efter coronakrisen skal gøres op – formodentlig ved udgangen af 2020 – så ser det ud til, at i hvert fald staten står med en stor udækket regning. Hvordan det kommer til at gå i kommunerne er uvist, men at mange både ansatte og politikere har haft sved på panden på grund af coronaopgaver og -udgifter er sikkert.

Assens: Økonomien i anden række lige nu

I Assens sidder økonomi- og lønchef Morten Bjørn Bentsen nu og prøver på at få styr på det mest akutte.

"Vi vil blandt andet få ekstra udgifter på ældre- og sundhedsområdet," siger økonomi- og lønchef i Assens Morten Bjørn Bentsen.

“Jeg har været travlt optaget af personaledelen af mine opgaver på det seneste. Vi arbejder på, hvordan vi kan tilvejebringe ekstra personale inden for de kritiske områder, ligesom der er en række arbejdsretlige spørgsmål, som skal håndteres. Økonomien er kommet lidt i anden række på min prioriteringsliste,” siger Morten Bjørn Bentsen til NB-Økonomi.

Når han ser på ekstra-udgifter for kommunen forbundet med corona siger han:

“Vi vil blandt andet få ekstra udgifter på ældre- og sundhedsområdet til eksterne vikarbureauer med mere. Hertil kommer manglende fokus på implementering af vedtagne besparelser og effektiviseringer i 2020. Men det kan næppe være anderledes i den givne situation.”

Gribskov: Effektiviseringer kan ikke gennemføres

Kommunaldirektør i Gribskov Kommune Sascha Volmer Sørensen vurderer, at det er en stor ubekendt faktor, hvordan coronakrisen påvirker arbejdsmarkedet nu og på længere sigt.

“Udgifterne forbundne med coronakrisen afhænger for kommunekassens vedkommende meget af, hvordan krisen rammer det lokale erhvervsliv. Får vi for eksempel flere arbejdsløse, så vil det forøge vores udgifter til beskæftigelsesindsatsen og give os færre skatteindtægter,” siger Sascha Volmer Sørensen til NB-Økonomi og fortsætter:

“Vi har i budgettet lagt forudsætninger ind om, at der blandt andet skulle ske effektiviseringer i forhold til syge- og hjemmeplejen eksempelvis ved at omlægge arbejdsgange. De effektiviseringer kan vi ikke gennemføre, som situationen er lige nu, og det kan gøre det problematisk for os at få budgettet for 2020 til at hænge sammen.” 

Aabenraa: Ekstra udgifter for grænselukning

Økonomichef i Aabenraa Kommune Lene Nymann har en række eksempler på, hvordan coronakrisen påvirker udgifterne i grænsekommunen.

"Vi må regne med, at vi får ekstra udgifter på social- og sundhedsområdet. Lige nu hører jeg om flere sygemeldinger fra sundhedspersonalet end normalt," fortæller økonomichef i Aabenraa Lene Nymann.

“I forbindelse med lukningen af grænsen mod Tyskland har Beredskabet og Aabenraa Kommunes vejafdeling været i aktion i forhold til opsætning af afspærringer  ved grænseovergangene. Det gav os en ekstra udgift. Om politiet dækker den udgift er under afklaring,” siger Lene Nymann til NB-Økonomi og fortsætter:

“Vi må regne med, at vi får ekstra udgifter på social- og sundhedsområdet. Lige nu hører jeg om flere sygemeldinger fra sundhedspersonalet  end normalt. Dermed skal vi skaffe flere vikarer, hvilket giver os en ekstra udgift.”

Esbjerg: En masse ubekendte

I Esbjerg Kommune kan økonomichef Eddie Dydensborg se en række steder, hvor corona slår hul i kommunekassen.

"Kommer vi for eksempel til at gå ned i indtægter på grund af et faldende salg af byggegrunde?" spørger økonomichef i Esbjerg Eddie Dydensborg.

“Der er en hel masse ubekendte i forhold til økonomien for Esbjerg Kommune. Kommer vi for eksempel til at gå ned i indtægter på grund af et faldende salg af byggegrunde? Hvor store udgifter ser vi ind i på ældreområdet og de sociale områder?” spørger Eddie Dydensborg og fortsætter:
“Der er en del indtægter, som vi allerede har mistet. For eksempel får vi ingen passagerafgifter ind lige nu i Esbjerg Lufthavn, og indtægterne fra salg af busbilletter vil sandsynligvis falde drastisk. Ligeledes oplever nogle af de steder, som vi fra kommunens side støtter, for eksempel på kulturområdet nu nogle indtægtstab.”

Randers: Ekstra udgifter for merarbejde og vikarer

I Randers Kommune er der også udsigt til ekstraudgifter af de store vurderer økonomidirektør Lars Sønderby.

“Vi kommer til at få ekstra udgifter til merarbejde og vikarer på social-, ældre- og sundhedsområdet. Og der vil ganske givet også blive udløst nogle ekstra tillæg på grund af ændringer af vagtplaner. Der vil også blive brugt ekstra penge på værnemidler såsom håndsprit, masker og handsker,” siger Lars Sønderby til NB-Økonomi og fortsætter:

“Corona-krisen kommer også til at påvirke vores indtægtsside og vores aktiver. Eksempelvis er den overskudslikviditet, som kommunerne har placeret i aktier og obligationer, påvirket af de kursfald, som vi ser på børserne i øjeblikket.”

Udblevne udgifter

Der er en række udgifter, som kommunerne lige nu ikke skal afholde. Eksempelvis til møder, lys og vikarer i folkeskolerne. Så corona har ud fra en ren, kynisk økonomisk betragtning også nogle plusser. Det bliver dog næppe de helt store for kommunerne. 

“På institutions-området har vi stadigvæk lov til at opkræve forældrebetaling, selv om forældrene holder børnene hjemme. Og i skolerne er vi ikke pålagt at sørge for ekstraundervisning af børnene, når coronakrisen er forbi,” forklarer Eddie Dydensborg fra Esbjerg og konkluderer:
“Vi sparer også lidt for tiden på lys, opvarmning og rengøring. Men i det store regnskab betyder det ikke meget. Cirka 85 procent af vores driftsudgifter vedrører løn, og den skal alle jo stadigvæk have udbetalt.”

Angående udblevne udgifter siger Lene Nymann fra Aabenraa:

“Der er nogle områder, hvor vi lige nu sparer penge. Altså, der er jo for eksempel ikke udgifter nu til lys på rådhuset; skoletandplejen holder kun nødåbent; og der er en masse møder, som ikke bliver afholdt.”
“Vi sparer også penge på vikarer i folkeskolerne, men om det er en blivende besparelse er svært at sige. For det kan jo være, at der bliver ekstra træk på vikarkontoen, når skolerne genåbner.”

Giver corona et tab?

Når man spørger de økonomisagkyndige om, hvad det samlede regnskab for kommunekasserne vil vise i forhold til indtægter og udgifter som følge af corona, så bliver der eftertænksomt stille i telefonen. To økonomichefer spår samlet set et tab; to vil ikke gisne om det, og det samme gælder kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen fra Gribskov. 
Lene Nymann fra Aabenraa tør godt give et slag på tasken. 

“Lige nu er min vurdering, at corona-krisen bliver en merudgift for Aabenraa i 2020. Vi må regne med forøgede udgifter blandt andet på social- og sundhedsområdet, som ikke opvejes af, hvad vi sparer andre steder.”
“Vi har nu indrettet vores regnskabssystem sådan, at nogle udgifter bliver konteret som ‘covid-19-udgift’. Så om en måned vil jeg vide mere om, hvordan corona påvirker kommunekassen.”

Eddie Dydensborg fra Esbjerg vil ikke kigge i den økonomiske krystalkugle for 2020.

“Det er i mine øjne for tidligt at sige noget om, hvordan corona-krisen påvirker kommunekassen. Der er for mange ubekendte, og vi er ikke langt nok inde i krisen til, at jeg tør give et bud på, hvor vi lander, når det hele skal gøres op.”

Sascha Volmer Sørensen fra Gribskov vil heller ikke give et bud på ‘boet’ efter corona. Hun siger:

“Jeg vil ikke spå om, hvor vi lander henne i Gribskov i forhold til udgifterne til coronakrisen. Men det er jo meget svært at se, at det ikke skulle gå hen og blive en samlet stor udgift for Danmark. Og eksempelvis udgifterne til dem, der mister jobbet nu, er nogle udgifter, som vi kan risikere at blive ved med at have et godt stykke tid efter coronakrisen.”