Ændringer i boligkriterier flytter 694 millioner til yderkommuner

Del artiklen:

40 kommuner får et tocifret millionbeløb i gevinst fra kriterieændringer på boligområdet i regeringens foreslåede udligningsreform.

Af Peter Risager, Researcher, [email protected]

De to socioøkonomiske kriterier, der vedrører boligområdet, ændres i regeringens forslag til udligningsreform. Det flytter millioner fra tætbefolkede bykommuner til land- og yderkommunerne.

Det skyldes, at regeringen har ændret i både opgørelsen og vægtningen af de to kriterier, der vurderer kommunernes udgiftsbehov ved at have særlige boligtyper. I alt fordeles 694 millioner kroner anderledes, end de gør i dag, alene på den ændrede opgørelse af de to socioøkonomiske boligkriterier.

Se på kortet herunder, hvad den nye opgørelse betyder for din kommune.
Artiklen fortsætter under kortet.

I reformen indføres to nye socioøkonomiske kriterier, som skal erstatte tidligere kriterier. De to nye kriterier er “Almene boliger” og “Billig privat udlejning mv.” 
“Almene boliger” skal erstatte kriteriet “Familier i bestemte boligtyper”. Det betyder, at boligtyperne opgøres anderledes, og vægtningen er ændret fra 15 procent til 12,5 procent. “Billig privat udlejning mv.” erstatter kriteriet “Udlejede beboelseslejligheder”, og vægtningen ændres fra 5 procent til 6 procent. 

Den nye opgørelse giver store millionbeløb til flere kommuner, hvor blandt andet Randers, Læsø, Fredericia og Tønder kan se frem til mere end 800 kroner i gevinst pr. indbygger. 
Regningen ligger primært hos Aarhus og København samt kommunerne i hovedstadsområdet, der tilsammen altså skal betale de 694 millioner kroner til landkommunerne. 

Den nye opgørelsesmetode sker, fordi Finansieringsudvalget har vurderet, at den nuværende opgørelsesmetode overkompenserer bykommunerne, og underkompenserer yderkommunerne. 

Derfor er det bemærkelsesværdigt, at bykommunerne Glostrup og Rødovre får store gevinster på henholdvis 668 og 761 kroner pr. indbygger. Forklaringen skal findes i, at begge kommuner har en nærmest uændret kriterieværdi på almene boliger, og fordi hver enhed stiger i udligningskroner, vinder de to kommuner stort. 

Her kan du få et overblik over udgiftsbehovet for hver kommune i de to nuværende kriterier, sammenlignet med udgiftsbehovet i de foreslåede kriterier. Du kan også se den samlede udligningseffekt af ændringen i kriterieopgørelserne.