SF: Refusionssatserne skal ind i debatten om udligning

Del artiklen:
Der skal skrues op for refusionen i reformen af udligningen, sådan at fattige kommuner får flere penge, end regeringen lægger op til. Det mener Charlotte Broman Mølbæk, kommunalordfører for SF.
Der skal skrues op for refusionen i reformen af udligningen, sådan at fattige kommuner får flere penge, end regeringen lægger op til. Det mener Charlotte Broman Mølbæk, kommunalordfører for SF.

Der skal gives en større refusion til kommuner med forholdsvis mange førtidspensionister samt sager på børne- og ældreområdet. Det mener SF og forlanger større udligning mellem rige og fattige kommuner, end regeringen lægger op til.

Af Charlotte Broman Mølbæk, Kommunalordfører for SF,

Der er rigtig mange kommuner – ikke mindst i yderområderne – der har en overvægt af borgere på førtidspension. Det gælder blandt andre kommunerne Tønder, Thisted, Frederikshavn, Læsø, Norddjurs, Samsø, Ærø, Faaborg-Midtfyn, Odsherred, Lolland, Guldborgsund samt Vordingborg.

Dette skaber – trods udligning mellem landets 98 kommuner og en række udgiftsbehovs-kriterier i udligningsregnskabet – større ulighed mellem kommunerne, fordi de i dag kun bliver kompenseret for 20 procent af overførselsudgiften til førtidspension.

Tidligere betalte staten en langt større del af ydelsen. Derfor foreslår SF et løft af refusionsprocenten. For udover at den lave refusion skaber kommunal fattigdom, er der ingen beregninger, så vidt jeg er orienteret, der viser, at kommunerne ikke skulle have incitament til at lave en aktiv indsats over for disse borgere – også ved en refusionssats på 50 eller 75 procent. Dertil skal man så lægge, at det er langt sværere at lave en aktiv indsats i yderkommuner med mange førtidspensionister samt færre private- og offentlige virksomheder.

Større refusion i enkeltsager, tak

I forhold til de dyre enkeltsager på børne- og ældreområdet lægger regeringen nu op til forbedrede refusioner. Det er godt, men vi mener, at regeringens forslag til trappetrin er for store: 

25 procent på udgifter mellem 0,8- og 1,6 millioner kroner, og 50 procent på udgifter mellem 1,6 og godt 2 millioner kroner og 75 procent på udgifter derover. 

Vi mener, at refusionssatsen skal sættes betragteligt op allerede ved udgifter på 0,6 millioner kroner, både fordi man så får en mere solidarisk fordeling af udgifterne mellem kommunerne, for også her er der megen forskel på, hvor mange dyre enkeltsager, man har.

Derudover får man så også incitamenter til mere flerstrengede løsninger på familie- og anbringelsesområdet, så kommuner langt mere målrettet både arbejder med massiv støtte og aflastning i hjem og netværk; og så selvfølgelig tidlige og rigtige anbringelser i de situationer, hvor det giver mening.
For SF er refusionssatserne en god måde, hvorpå vi kan løfte de mest økonomiske udsatte kommuner, og det vil vi arbejde videre med i forhandlingerne om en udligningsreform, der forhåbentlig i sidste ende vil munde ud i en mere retfærdig og lige fordeling af midlerne.

Læs også:
DF: Udligning bør ske efter samme model som på sundhedsområdet