Stor forskel på antal fundne spøgelsesborgere

Del artiklen:
Københavns Kommune har fundet 1.746 spøgelsesborgere, som har været i registreret i kommunens folketal uden at bo i Danmark.
Københavns Kommune har fundet 1.746 spøgelsesborgere, som har været i registreret i kommunens folketal uden at bo i Danmark.

Nogle kommuner har fundet over seks procent spøgelsesborgere – andre ingen. Se tallene for alle kommuner her.

Af Arne Ullum, [email protected]

I Lyngby-Taarbæk har mere end seks procent af kommunens indvandrere angiveligt været fejlregistrerede, mens der i andre kommuner angiveligt slet ikke har været nogen fejlregistreringer.

Det viser en detaljeret gennemgang af dagens folketal fra Danmarks Statistik, som var kommunernes sidste chance for at rette de mange fejlregistrerede borgere med primært udenlandsk baggrund.

Læs også:
Kommuner har fundet over 11.000 spøgelsesborgere

De mange fejlregistreringer fik i november social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) til meget kontant at kræve en detaljeret og ekstraordinær kontrol i kommunerne.

Det er ikke muligt ud fra tallene at afgøre, om alle kommuner har fulgt den lodrette ordre fra ministeren. Hvis en kommune ikke har indberettet nogen efterreguleringer kan det både skyldes, at der rent faktisk hele tiden har været fuldstændig orden i kommunens CPR-register, men det kan også skyldes, at kommunen fortsat ikke har gennemført den krævede kontrol.

Rettelse: 10.2. 2020: Ved en fejl var farvekoderne for kommuner, som havde ryddet op i 2018 forrykket sig. Nu er dette rettet.
___________________________________________________________

Fakta: Sådan har vi gjort

Danmarks Statistik udgav i morges en opdatering af statistikken BEV22, som beskriver befolkningens udvikling efter område, bevægelsesart og køn. Opdateringen bestod af tallene for fjerde kvartal 2019. 

Fra den statistik har vi trukket data på antal personer udvandret før indeværende kvartal for hver kommune. Dette tal beskriver hvor mange udrejste, som er blevet efterregistreret i kommunerne. Disse data har vi trukket på alle kommuner for hvert kvartal siden første kvartal 2014.
 På baggrund af det, har vi lavet et gennemsnit for hvert kvartal i perioden 2014-2018. Dette gennemsnit har vi brugt til at sammenligne, hvor langt værdierne for 2019 ligger over eller under gennemsnittet for hvert kvartal. Dette er gjort, da der altid må forventes en vis efterregistrering, som vi dermed har korrigeret for. 

Antallet af efterregistrerede borgere i hver kommune har vi for hvert kvartal i 2019 fundet som andel af det samlede antal borgere i kommunen. Dette har vi gjort for at få overblik over, hvor stor en procentdel de efterregistrerede borgere udgør af kommunernes samlede antal udlændinge.
 Efter at have fundet udsvinget fra gennemsnittet har vi justeret alle negative værdier til nul, da det ikke er muligt at have et negativt antal af efterregistrerede borgere. På baggrund af udsvinget har vi dermed haft et samlet antal af efterregistrerede borgere, korrigeret for kvartalmæssige udsving og det gennemsnitlige antal.  

Da der er usikkerheder forbundet med de beskrevne korrektioner, kan der være forskelle i forhold til de faktiske tal. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her