Reform straffer brug af sociale tilbud i andre kommuner

Del artiklen:
Dataproces har i sine udregninger regnet på, hvor meget kommunerne vinder eller taber på regeringens udligningsudspil, når borgere sendes i sociale tilskud uden for kommunegrænsen. (Arkivfoto)
Dataproces har i sine udregninger regnet på, hvor meget kommunerne vinder eller taber på regeringens udligningsudspil, når borgere sendes i sociale tilskud uden for kommunegrænsen. (Arkivfoto) - Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

Forslag til udligningsreform vil give kommuner et stærkt økonomisk incitament til at fravælge specialiserede socialtilbud i andre kommuner.

Af Arne Ullum, [email protected]

Kommuner kan i fremtiden få ekstraregning på over 10 millioner kroner, hvis de bruger sociale tilbud udenfor kommunen.

Årsagen er ifølge en analyse fra Dataproces, at regeringens forslag til en udligningsreform vil fjerne tilskud til de borgere, som en kommune har anbragt på en social institution i en anden kommune, og dermed har betalingsforpligtelsen for.
Og det er ikke småpenge, som især socialt hårdt belastede kommuner kommer til at betale.

Ifølge analysen vil “Albertslund, Langeland, Ishøj og Lolland Kommuner således opleve et tab på hhv. 10,2 mio. kr., 3,3 mio. kr., 5,0 mio. kr. og 5,9 mio. kr. om året, da disse kommuner har flere borgere anbragt uden for kommunegrænsen end inden for om året.”

Årsagen er, at folketallet er afgørende for en lang række af kriterierne i den kommunale udligning. Ifølge Dataproces vil forslaget om ikke længere at korrigere kommunerne for de borgere, som kommunen skal betale for, selv om de ikke har folkeregisteradresse i kommunen, få betydning for følgende parametre:

• Fordelingen af statens bloktilskud
• Opgørelsen af hver kommunes demografiske udgiftsbehov
• Opgørelsen af tilbagegangskriteriet
• Opgørelsen af kriterierne ”enlige over 65 år”, ”Børn af enlige forsørgere” og ”Rejse-tidskriteriet”
• Opgørelsen af hver kommunes beregnede skatteindtægter
• Opgørelsen af hver kommunes gennemsnitlige skatteindtægt pr. indbygger
• Påvirke udligningen af de beregnede skatteindtægter pr. borger.

Konservative udregninger

Dataproces har i sine udregninger alene regnet med det gennemsnitlige demografiske tilskud pr. borger, men da langt flere børn og ældre er på sociale institutioner udenfor kommunen, er tallene formentlig for lave. Årsagen er, at børn og ældre udløser markant større tilskud end gennemsnittet.

Der er dog også kommuner, som vil tjene på omlægningen. Det er kommuner, som har mange specialiserede institutioner i kommunen, og derfor hidtil har fået et fradrag i deres folketal.

Ifølge Dataproces’ analyse vil kommunerne få et økonomisk incitament til at fravælge specialiserede tilbud udenfor kommunen og i stedet placere borgerne i kommunens egne tilbud:

“En kommune, der anbringer borgere i andre kommuner, vil således skulle betale for de væsentligste udgifter til borgerne, uden at disse udløser udligningskronerne til kommunen,” hedder det i notatet.

Skulle stoppe dataoptimering, som Dataproces leverer

Regeringens motiv for ændringen har angiveligt intet at gøre med et ønske om at begrænse brugen af specialiserede socialtilbud. Ændringen er derimod et forsøg på at gøre det sværere for kommunerne at optimere deres tilskud ved at få konsulenter som Dataproces til at optimere kommunernes tal ved eksempelvis at finde alle de borgere, som kommunen har anbragt udenfor kommunen, og dermed har betalingsforpligtelsen for.

Da Folketinge til 1984 besluttede at indregne de såkaldte betalingsborgere i udligningen var det ellers netop meningen, at kommunen skulle opgøre antallet korrekt for at få den korrekte udligning.

”Når en person visiteres til f.eks. plejehjem eller familiepleje i en anden kommune, mister den tidligere opholdskommune derfor udligningstilskud, men har fortsat betalingsforpligtelsen. Opholdskommunen opnår parallelt hermed en økonomisk gevinst, som ikke modsvares af en større udgiftsbelastning. Med henblik på at sikre en større overensstemmelse mellem den enkelte kommunes faktiske udgiftsbelastning og tilskud eller tilsvar som følge af mellemkommunal udligning og generelle tilskud, foreslås befolkningsopgørelsen ændret. I forbindelse med beregning af udligning og tilskud benyttes herefter et af Danmarks Statistik specielt opgjort folketal, hvorefter personer, som er anbragt på institution eller i familiepleje i en anden kommune I end den kommune, der har betalingsforpligtelsen, henregnes til betalingskommunens folketal, ” hed det således i betænkningen til lovændringen. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her