Kommuner har fundet over 11.000 spøgelsesborgere

Del artiklen:
Mere end 11.000 primært udlændinge har været fejlagtigt registeret i det danske folkeregister og dermed optrådt som en slags spøgelsesborgere. (Arkivfoto)
Mere end 11.000 primært udlændinge har været fejlagtigt registeret i det danske folkeregister og dermed optrådt som en slags spøgelsesborgere. (Arkivfoto) - Foto: Jonas Skovbjerg Fogh/Ritzau Scanpix

Mere end 11.000 primært udlændinge har uretmæssigt haft gratis sygesikring, fået grøn check og udløst trecifrede milliontilskud til kommunerne.

Af Arne Ullum, [email protected]

Mere end 11.000 primært udlændinge har været fejlagtigt registeret i det danske folkeregister og dermed optrådt som en slags spøgelsesborgere, der har pustet det enkelte kommuners folketal og det samlede danske folketal kunstigt i vejret.

Det viser de nye foreløbige folketal, som Danmarks Statistik i dag offentliggjorde. Den kraftige justering kommer, efter NB-Økonomi i februar sidste år påviste, at der var en række stærke indikationer for, at kommunerne ikke førte en tilstrækkelig kontrol med, om de registrerede udlændinge rent faktisk boede i Danmark.

Det fik Indenrigsministeriet til ad flere omgange at kræve skærpet CPR-kontrol i de danske kommuner, og det er effekten af den kontrol, som nu giver sig udslag i folkeregisteret.

Mens fem kommuner kommuner allerede i 2018 fandt cirka 2.500 fejlregistrerede borgere, så har de øvrige kommuner i år fundet yderligere cirka 8.500 borgere. Det betyder, at der minimum har været 11.000 fejlregistrerede borgere i Danmark.

Ifølge Danmarks Statistik har de retningen af de mange fejlregistrerede borgere fået antallet af udvandrede til at være rekordstort i 2019.

“Udvandringstallet er imidlertid stærkt påvirket af, at kommunerne i forsommeren 2019 blev bedt om af daværende økonomi- og indenrigsminister at kontrollere bopælsregistreringerne i CPR, med et særligt fokus på udenlandske studerende og arbejdstagere,” hedder det i en analyse fra Danmarks Statistik.

null

Påfaldende forskelle mellem kommunernes tal

De cirka 11.000 spøgelsesborgere, som fremgår af statistikken, kan imidlertid være betydeligt højere. Som du kan læse i en særskilt artikel her på NB-Økonomi, så er der markante forskelle på, hvor stor en andel af fejlregistrerede, som de enkelte kommuner har fundet målt som andel af det samlede antal udlændingene.

Læs også:
Minister dumper kommunal cpr-kontrol

Den forskel kan enten skyldes, at der har været en meget stor forskel i kvaliteten af CPR-registreringen i kommunerne, eller at alle har nået at få gennemført den krævede kontrol fra social- og indenrigsministeren.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har så sent som i november ifølge et svar til Folketinget meddelt, at hun havde bedt sine embedsmænd gennemføre en “særskilt undersøgelse af kvaliteten af bopælsregistreringen i cpr”.

Læs også:
Kommuners cpr-svar skuffer minister
Læs også:
Kommuners tilbagemelding om CPR-kontrol viser et broget billede

__________________________________________________________

Fakta: Sådan har vi gjort

Danmarks Statistik udgav i morges en opdatering af statistikken BEV22, som beskriver befolkningens udvikling efter område, bevægelsesart og køn. Opdateringen bestod af tallene for fjerde kvartal 2019. 

Fra den statistik har vi trukket data på antal personer udvandret før indeværende kvartal for hver kommune. Dette tal beskriver hvor mange udrejste, som er blevet efterregistreret i kommunerne. Disse data har vi trukket på alle kommuner for hvert kvartal siden første kvartal 2014.
 På baggrund af det, har vi lavet et gennemsnit for hvert kvartal i perioden 2014-2018. Dette gennemsnit har vi brugt til at sammenligne, hvor langt værdierne for 2019 ligger over eller under gennemsnittet for hvert kvartal. Dette er gjort, da der altid må forventes en vis efterregistrering, som vi dermed har korrigeret for. 

Antallet af efterregistrerede borgere i hver kommune har vi for hvert kvartal i 2019 fundet som andel af det samlede antal borgere i kommunen. Dette har vi gjort for at få overblik over, hvor stor en procentdel de efterregistrerede borgere udgør af kommunernes samlede antal udlændinge.
 Efter at have fundet udsvinget fra gennemsnittet har vi justeret alle negative værdier til nul, da det ikke er muligt at have et negativt antal af efterregistrerede borgere. På baggrund af udsvinget har vi dermed haft et samlet antal af efterregistrerede borgere, korrigeret for kvartalmæssige udsving og det gennemsnitlige antal.  

Da der er usikkerheder forbundet med de beskrevne korrektioner, kan der være forskelle i forhold til de faktiske tal.