Vestjyderne er Danmarksmestre i frivilligt arbejde

Del artiklen:
Idræt er overordnet set det største frivilligområde i Danmark.
Idræt er overordnet set det største frivilligområde i Danmark. - Foto: Henning Bagger/Ritzau-Scanpix

Især vestjydernes forkærlighed for det frivillige idrætsarbejde bringer dem til tops i statistikken over frivilligt arbejde.

Af Lene Vind, [email protected]

Hele 42 procent af voksne vestjyder svarer i en ny undersøgelse, at de har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år. Det er markant over landsgennemsnittet, hvor 33 procent af danskerne som helhed svarer at have udført frivilligt arbejde i årets løb.

Frivilligt arbejde dækker over at have givet arbejdskraft gratis væk som frivillig i en idrætsforening, til sociale indsatser, til kulturområdet – eller andre områder i det mangfoldige danske foreningsliv.

Andel danskere over 16 år som har udført frivilligt arbejde, landsdele, 2018:

null

Kilde: www.statistikbanken.dk/KVUARGEO

Anm: Bornholm er udeladt, da antallet af respondenter i denne landsdel er for lavt til at lave særskilt opgørelse på det niveau.
Hver sjette vestjyde har været idrætsfrivillig

Det er især på idrætsområdet, at vestjyderne står stærkt i statistikken over frivilligt arbejde. Ikke mindre end 16 procent af alle vestjyder (svarende til hver sjette) beskæftigede sig nemlig frivilligt med idrætten i 2018.

Idræt er overordnet set det største frivilligområde i Danmark – her svarer 9 procent – svarende til hver 11. dansker – at have leveret frivilligt arbejde i løbet af 2018.

Frivilligt arbejde inden for udvalgte områder. 2018:

null

Kilde: Særkørsel på baggrund af Danmarks Statistiks Kulturvaneundersøgelse

Mindst frivilligt idrætsarbejde laves af folk fra landsdelene ‘Byen København’ og ‘Københavns omegn’, hvor hhv. 5 og 7 procent har lavet frivilligt idrætsarbejde. 

Denne relativt lave andel kan delvist forklares ved, at der simpelthen er færre idrætsfaciliteter i København og omegn sammenlignet med resten af landet.

”Idrætsfrivilligheden er det største af alle idrætsområder i Danmark, og dermed vægter dette område tungt i statistikken,” forklarer fuldmægtig ved Danmarks Statistik Monika Bille Nielsen.

En tidligere undersøgelse fra Danmarks Statistik har vist, at jyderne i mange tilfælde har over dobbelt så mange idrætsfaciliteter pr. indbygger som kommunerne på Sjælland og omkring København. Dermed bliver det også sværere for sjællændere og københavnerne at udøve frivilligt idrætsarbejde.”

Tabel: Hvad beskæftiger de frivillige sig med?

null

Den mest frivillige dansker

  • Er 35-44 år eller 65-74 år gammel med hhv. 38 og 39 procent frivillige.
  • Har en kort videregående uddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse med 38 procent frivillige.

Den mindst frivillige dansker

  • Er de 16-34 årige med 29 procent frivillige.
  • Har en grundskoleuddannelse eller uoplyst uddannelse med 30 pct. frivillige.

Kilde: www.statistikbanken.dk/KVUAARKA og www.statistikbanken.dk/KVUUDD
Fakta: Sådan spørger Danmarks Statistik til frivillighed

  • I Kulturvaneundersøgelsen bliver et repræsentativt udvalgt udsnit af befolkningen spurgt om deres kultur- og fritidsvaner. 
  • Kulturvaneundersøgelsen 2018 dækker perioden 3. kvt. 2018 til 2. kvt. 2019. Værdierne i årsdatasættet er beregnede ud fra 12.344 kvartalsvise besvarelser. Besvarelser er vægtet og opregnet til befolkningen over 15 år.
  • Svarpersonerne spørges blandt andet om, hvorvidt de har lavet frivilligt arbejde inden det seneste år samt på hvilke områder, de har arbejdet frivilligt.
  • Svarpersonerne kan vælge mellem 11 frivilligområder, som b. la. dækker idræt, fritid, bolig, kultur og såkaldt idebaseret forening m.fl.
  • Kulturvaneundersøgelsen gennemføres i samarbejde med Kulturministeriet
  • Læs mere om Kulturvaneundersøgelsens metode, dækning og spørgeskema her

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her