Kritik af minister: Han forstår ikke den kommunale økonomi

Del artiklen:
To borgmestre og en sundheds- og ældreordfører mener, at sundheds- og ældre minister Magnus Heunicke ganske enkelt ikke forstår, hvor kommunernes og statens økonomi spiller sammen.
To borgmestre og en sundheds- og ældreordfører mener, at sundheds- og ældre minister Magnus Heunicke ganske enkelt ikke forstår, hvor kommunernes og statens økonomi spiller sammen. - Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Det vækker vrede og forundring, at minister påstår, at 17 kommuner, som har nedlagt klippekortordning til ældre, har fået pengene til at fortsætte ordningen.

Af Arne Ullum, [email protected]

Både borgmestre og en folketingspolitikere undrer sig over, at sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i et svar til Folketinget har givet indtryk af, at de 17 kommuner, som har valgt at droppe den særlige klippekortsordning på plejehjemme, har fået penge fra regeringen via økonomiaftalen til at styrke kvaliteten i ældreplejen. (NB-Økonomi omtaler 17 kommuner selvom svaret siger 18, idet tallet siden er korrigeret, red.)

“Jeg bliver presset af alle mulige, der vil bruge mine penge, som jeg har for lidt af. Og det er endda min politiske kollega, der har en lang, lang karriere på en skolebænk, men kraftedeme ikke har været ude i det praktiske,” siger en af ministerens partifæller, borgmester Arne Boelt (S) fra Hjørring til Ritzau.

Borgmesterkollegaen i Assens, Søren Steen Andersen (V) vælger også at tro, at det er manglende viden, som får ministeren til at sige, at alle kommuner har fået finansiering til at styrke ældreplejen.

“Det er banal viden for en kommunalordfører i Folketinget, at når man giver 1,7 milliarder i ekstra tilskud, så lander de ofte meget skævt i landets kommuner, og at man derfor ikke kan sige, at alle kommuner har fået finansiering til eksempelvis at fortsætte klippekortsordningen,” siger han og henviser til, at det er alene er mangel på finansiering, som har fået Assens til at droppe klippekortet.

Staten har skåret i bloktilskuddet

Assens-borgmesteren genkender de tal, som NB-Økonomi dag fremlægger og som viser, at 13 af de 17 kommuner, som ikke har videreført klippekortordningen, kun har fået op til 70 procent af deres forholdsmæssige andel af de 1,7 milliarder kroner. Forklaringen er, at staten har skåret 1,9 milliarder i kommunernes bloktilskud, fordi kommunerne samlet set har fået større indtægter fra selskabsskat og dødsbobeskatning.

Den regning fordeles efter folketallet, og de kommuner, som har haft et fald eller en lavere vækst end gennemsnittet i indtægter fra de to skatter, vil derfor opleve et tab, som enten helt fjerner de ekstra penge fra regeringen til velfærd eller reducerer beløbet kraftigt.

“Jeg vil helst tro, at regeringen ikke har været sig bevidst om, hvordan pengestrømmene fungerer i den kommunale økonomi,” siger Søren Steen Andersen med henvisning til, at alternativet var, at regeringen bevidst forsøgte at føre befolkningen bag lyset.

Venstreordfører rejser sagen overfor ministeren

Venstres sundheds- og ældreordfører, Jane Heitmann, har i et spørgsmål bedt ministeren forholde sig til sagen på baggrund af artiklen i NB-Økonomi, som viste, at en række kommuner siden 2012 slet ikke har fået deres andel af de ekstra penge til velfærd.

Læs også:
58 kommuner mister mere end halvdelen af penge til ekstra velfærd

“Man kan godt få den mistanke, at sundheds- og ældreministeren simpelthen ikke har indsigten i, hvordan den kommunale økonomi er skruet sammen, siden han kan blive med at feje alt ind under nogle penge, der er givet i en økonomiaftale. Når klippekortsordningen er nedlagt i 17 kommuner, og man spørger eksempelvis borgmesteren i Assens, så har man ikke her oplevet den vækst i økonomien, som ministeren taler om,” siger Jane Heitmann.

Hun siger, at regeringen igen og igen henviser til økonomiaftalen uden at anerkende, at de penge lander skævt i kommuner, blandt andet fordi der ikke er gennemført en reform af den kommunale udligning.

Heitmann frygter, at det især kommer til at gå ud over ældreplejen, fordi der ikke blev afsat andet end en “lillebitte pulje” ved finanslovsforhandlingerne.

“Med den økonomiaftale, der er indgået, er der bare ikke mulighed for at give ældreplejen et løft, henset til, at kommunerne også skal sikre gode daginstitutioner og skoler, at der er penge til genoptræning og alle de andre ting. Derfor er det meget lidt troværdigt, når ældreministeren igen og igen siger, at med den økonomiaftale, så er der råd til et løft af ældreplejen,” siger hun.