Tre juleønsker til Christiansborg: Hjemløshed blandt unge kalder på nye tiltag

Del artiklen:

Hver tredje hjemløs i dag er under 30 år. Hvis vi skal forebygge, at hjemløsheden blandt unge vokser og hjælpe de unge, som allerede nu er uden bolig, kræver det nye system-løsninger i en rigid lovgivning og plads til forsøg med bostøtte.

Af Charlotte Markussen, direktør i Høje-Taastrup Kommune,
og Erik Kaastrup-Hansen, direktør i Aarhus Kommune,

Danmark oplever i disse år store udfordringer med unge hjemløse. Hjemløsheden blandt unge er vokset over en årrække, og ifølge VIVE’s hjemløsetælling udgør de unge 18-29-årige i dag en tredjedel af alle landets hjemløse.

Støtter ikke de sårbare unge godt nok

Tallene vidner om, at vi som samfund ikke formår at støtte tilstrækkeligt godt op om de sårbare unge, når de bliver voksne og skal stå på egne ben. Det ved vi bl.a., fordi de hjemløse unge i overvejende grad også har haft sociale foranstaltninger i barndommen. 

Hele to ud af tre hjemløse unge har således enten været anbragt eller modtaget en anden form for social indsats i barndommen. Deres problemer opstår altså ikke i det øjeblik, de bliver voksne, men har i overvejende grad rod i en problematisk barndom.

At disse unge falder ud af vores sociale systemer, giver anledning til selvransagelse. For hvordan kan det gå så galt med de sårbare unge mennesker, når vi allerede er opmærksomme på deres problemer og risikofaktorer, inden de bliver voksne og ender på gaden?

Mangler effektivt efterværn

I kommunerne må vi se indad og erkende, at vi i mange tilfælde ikke har et tilstrækkeligt effektivt efterværn parat til dem, der forlader barndommen med alvorlige sociale problemer i bagagen. Derfor skal vi vende udviklingen ved at forebygge hjemløshed i langt højere grad, end vi gør i dag. 

Vi skal fra myndighedernes side skabe langt bedre – og blødere – overgange til voksenlivet ved at sætte ind med hjælp til at komme på plads i et nyt liv og en ny dagligdag, der på sigt kommer til at orientere sig omkring uddannelse og job.

Svær overgang fra barn til ”system-voksen”

Desværre udfordres kommunerne i arbejdet med at skabe nye løsninger af den eksisterende lovgivning, der juridisk set regner unge for ”voksne”, i det øjeblik de fylder 18 år. Her træder nye krav og regler i kraft, imens de fleste tilbud til dem som børn falder bort fra den ene dag til den anden. Det skaber en hård og krævende overgang til voksenlivets selvstændighed, som alt for ofte ender galt for unge, der ikke har et ressourcestærkt bagland eller netværk at støtte sig op ad.

Eksempelvis gør opdelingen af sociallovgivningen for henholdsvis børn og voksne det ofte er vanskeligt at fastholde nogle tilbud for de voksne unge, imens den nødvendige overgang finder sted på andre områder. 

Lovgivningerne om beskæftigelse og boligtildeling gør heller ikke sagen nemmere. Fx er det først, når den unge dropper ud af sit studie og kommer på kontanthjælp, at vi i den sociale boligtildeling kan henvise til en bolig og sætte ind over for hjemløsheden. Sådan ender det ofte, for det er selvsagt svært at fastholde sit studie, når først man bor på gaden. Men det siger sig selv, at en tidlig indsats ville være langt at foretrække – for alle parter. 

Mange hjemløse har psykiske lidelser

Noget lignende udspiller sig på det psykiatriske område, hvor det også kan være vanskeligt for de sårbare unge at få den nødvendige hjælp i tide. 

Mere end halvdelen af de unge, der bliver hjemløse, har en psykisk lidelse. Og da psykiske problemer ofte går hånd i hånd med misbrug er det ingen overraskelse, at omkring tre ud af fem hjemløs unge har misbrugsproblemer. 

Desværre betyder det store pres på kapaciteten i det psykiatriske system i disse år, at kun de mest syge får tilstrækkelig behandling – og at resten må undvære den indsats, der kunne forebygge, at deres situation bliver værre – og deres psykiske problemer større. Igen står vi som samfund først klar med de nødvendige indsatser, når reparationen er blevet dyr, smertefuld og vanskelig. 

Tre juleønsker på hjemløseområdet

Vi arbejder i kommunerne på højtryk for at finde nye metoder og indsatser, der har effekt og virker forebyggende. Men de lovmæssige og finansielle rammer, vi arbejder under i dag, gør opgaven mere vanskelig, end den behøver at være. 

I julens ånd vil vi derfor tillade os at sende det, man kan kalde for en ønskeseddel til politikerne på Christiansborg. Vores ønsker er – i ikke-prioriteret rækkefølge:

1. Skab nye finansieringsmuligheder for at bygge billige ungdomsboliger til unge med særlige behov i overgangen til det selvstændige voksenliv.  Midler til forsøg med bostøtte og vejledning til unge koblet til tilbud om billige boliger i helt nye, målrettede boformer.
2. Giv os en lovgivning med større fleksibilitet til at fastholde tilbud fra barndommen i overgangsfasen og til at indarbejde krav fra beskæftigelsesloven i et andet tempo?
3. Øremærkede investeringer i social- og behandlingspsykiatrien med muligheder for blandt andet gratis psykologhjælp til unge i risikogruppen og målrettede behandlingstilbud, der kan kobles med misbrugsbehandling.
Hjemløshed blandt unge er et problem, vi må og skal til livs – alternativet er ganske enkelt uacceptabelt og alt for dyrt for vores samfund. Med de rette redskaber ved hånden er det heldigvis også noget, vi kan. 

Glædelig jul.