Kulturpolitik i 2020

Del artiklen:
Flere af regeringens samarbejdspartnere ser gerne at sparekravene til DR tages op, når der skal forhandles ny kontrakt i 2020.
Flere af regeringens samarbejdspartnere ser gerne at sparekravene til DR tages op, når der skal forhandles ny kontrakt i 2020. - Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Er kulturpolitikken helt død og er der ingen politikere, som kæmper for vores kulturliv? Det mener i hvert fald tidligere kulturminister Brian Mikkelsen og således startede 2020 op med debat om kulturen.

Af Lene Vind, [email protected]

Der står flere store kulturpolitiske aftaler på kulturministerens arbejdsliste for 2020, men noget af det første, som Joy Mogensen (S) kastede sig over, da hun vendte tilbage efter nytår til jobbet som kulturminister, var interviewet i Berlingske med Brian Mikkelsen. Tidligere kulturminister Brian Mikkelsen (K) fik sparket støvet af debatten om dansk kulturpolitik, da han i Berlingske mellem jul og nytår hævdede, at det er mange år siden, at der har været en kvalificeret kulturdebat i Danmark og det kan gå ud over vores identitet som nation.  ”Vi lever i en tid, hvor sociale medier har overtaget mere og mere, hvor der er en enorm internationalisering og globalisering, og hvor samfundet er blevet ekstremt individualiseret. Og alligevel, på trods af de tre store makrotendenser, diskuterer ingen på Christiansborg kulturpolitik. Ingen går op i, hvad for et fællesskab, kulturen kan skabe,” sagde Brian Mikkelsen til Berlingske.

Berlingske bad naturligvis den nuværende kulturminister om en reaktion på Brian Mikkelsens udtalelser og hertil svarede hun, at der er mange politikere, som prioriterer kulturen, men også at kulturpolitikken kun lever, når den er en aktiv del af befolkningen.

”Nogle gange, når jeg hører, at folk siger, at politikerne nu også må komme med nogle løsninger, tænker jeg, at det er rigtigt på mange områder. Men på kulturområdet skal man tænke over, hvordan man gør det. Der er armslængdeprincippet. Det er os som politikere, der skal stille spørgsmålene, men det er kunstnerne og befolkningen, der skal komme med svarene”, svarede Joy Mogensen.

Ny aftale med DR i 2020

I bunken på kulturministerens skrivebord ligger formodentlig også DR’s public servicekontrakt, som det er planen at ministeren ser nærmere på i forbindelse med de kommende medieforhandlinger. I en pressemeddelelse fra 2019 vedr. en ekstrabevilling på 15 mio. kroner til P6 Beat og P8 Jazz, så kanalerne kunne fortsætte i 2020, skrev ministeriet, at forhandlingerne tidligst kan begynde i 2020. 

Den nuværende medieaftale for 2019-2023 blev indgået mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti og den aftale er Socialdemokratiet og dets støttepartierne ikke forpligtet af. Flere af støttepartierne har tilkendegivet, at de fremadrettede besparelser i DR i 2021 skal fjernes. Ifølge nyhedsbrevet ’Søndag Aften’ vil følgende elementer komme i spil i forbindelse med en ny mediepolitisk aftale:  

  • Det samlede tilskud til DR i resten af aftaleperioden (indtil 2023)
  • Public service-puljen
  • streamingafgifter 
  • pulje til distrikts- og lokalaviser
  • udbud af ny public service-tv-kanal
  • stillingtagen til fremtidige ankemuligheder ved afgørelser fra Radio- og tv-nævnet

 Støtte til museerne Drøftelserne om en ny museumsreform hører også til de områder, som Joy Mogensen har tilkendegivet at hun vil genoptage i 2020. Tidligere kulturminister Mette Bock (L) startede på arbejdet med af reformere tilskuddet til landets statsanerkendte museer, fordi støtten blev kritiseret for at være uigennemskuelig og vilkårlig, da tilskuddene hang sammen med de gamle støtteordninger i amterne. Planen var, at den nye støtte skulle indfases i 2020, men pga. folketingsvalget i juni 2019  blev arbejdet parkeret til senere. Kritikken lød dengang blandt andet på, at Mette Bocks nye tilskudsordning ville skabe økonomisk ulighed mellem landsdelene.  Ny aftale for Det Kgl. Teater I efteråret 2019 forlængede regeringen og en række af folketingets øvrige partier aftalen med Det Kongelige Teater, men denne gang kun for et år, således at den nye fire-årige aftale bliver skubbet til slutningen af 2020. Regeringen har et ønske til teatret om, at aktiviteterne for børn og unge skal forøges og at der skal skabes en bredere folkelig forankring. Teatrets ledelse får nu mulighed for at gennemarbejde en ny samlet vision for Det Kongelige Teater, der jo netop har fået en ny bestyrelsesformand i Bertel Haarder. Der ligger helt sikkert mange andre presserende arbejdsopgaver i kulturministerens 2020-kalender, så det kan gå hen og blive et år med mange kulturpolitiske markeringer.