Det Kongelige Teater skal nå ud til hele Danmark

Del artiklen:
Det Kongelige Teater skal ud i hele landet med teatrets aktiviteter. Fotoet er fra balletten 'Nøddeknækkeren'.
Det Kongelige Teater skal ud i hele landet med teatrets aktiviteter. Fotoet er fra balletten 'Nøddeknækkeren'. - Foto: Henrik Stenberg

Bred politisk opbakning bag en forlængelse af aftalen med Det Kongelige Teater i et år. Rammeaftalen indebærer samtidigt, at Det Kongelige Teater skal komme med forslag til nye publikumsaktiviteter for børn og nye målgrupper i hele landet.

Af Lene Vind, [email protected]

Det Kongelige Teater har på nuværende tidspunkt en politisk fire-årsaftale, der udløb ved årsskiftet.

Socialdemokratiet har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet besluttet at lave en etårig forlængelse af de nuværende målsætninger for Det Kgl. Teater.

Kulturministeriet oplyser, at aftalen betyder, at målene bliver videreført i et år, og samtidig igangsættes et udviklingsarbejde sammen med Det Kongelige Teater, der skal bidrage til forslag inden for områder som børn og nye publikumsaktiviteter. I løbet af det kommende år skal teatret bidrage med forslag til, hvordan endnu flere borgere får gavn af Danmarks nationalscene. Arbejdet vil indgå i en ny politisk aftale.

Det skal ske på Det Kongelige Teater i 2020

Målene i den politiske aftale for Det Kongelige Teater 2016-2019 videreføres i et år.
De suppleres med konkrete udviklingsmål, der skal igangsætte et arbejde sammen med Det Kongelige Teater med fokus på børn og på at nå nye målgrupper.

I rammeaftalen vil Det Kongelige Teater blive anmodet om senest til medio 2020 at udarbejde forslag til:

A. hvordan Det Kongelige Teater i perioden 2021-2024 kan introducere flere børn og unge i hele landet til scenekunst uanset deres baggrund og for- kundskaber og herunder hvilke muligheder der er for samarbejder med an- dre kulturinstitutioner, uddannelsessektoren/folkeskoler/daginstitutioner
og
B. hvordan Det Kongelige Teater i perioden 2021-2024 kan arbejde med, at den markante aktivitetsudvidelse, som fremgår af teatrets vækststrategi 2019-2023, kan bruges til at nå nye målgrupper, så flere mennesker i hele Danmark oplever, at Det Kongelige Teater er tilgængeligt og relevant.

Kravet om, at der skal være biograftransmissioner rundt om i landet, bortfalder med udgangen af 2019.

Udfordring med bygningerne

I målsætningerne for teatret i 2020 står der også, at Det Kongelige Teater skal:

1. fortsætte med at indhente det oparbejdede vedligeholdelsesefterslæb på bygningsmassen
2. søge nye løsninger på de udfordringer, bygningskapaciteten og udnyttelsen af den giver
3. sikre en effektiv økonomistyring med henblik på at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse. 
I følge Kulturministeriet vil Det Kongelige Teater og politikerne mødes, for at drøfte forslagene i løbet af første halvdel af 2020, og i efteråret 2020 vil kulturministeren indkalde alle partier til politiske forhandlinger om en ny aftale for teatret. En ny fireårsaftale forventes indgået sidst i 2020.