Enhedslisten: Udligning mellem kommunerne skal hæves

Del artiklen:
Enhedslisten med kommunalordfører Jette Gottlieb (th) vil kæmpe for, at regeringen indgår forlig om udligningen med partierne i rød blok.
Enhedslisten med kommunalordfører Jette Gottlieb (th) vil kæmpe for, at regeringen indgår forlig om udligningen med partierne i rød blok.

Højere landsudligning skal gøre hovedstadsudligningen overflødig. 13 ekstra millarder til kommunerne skal sikre, at ingen lider tab. Læs interview med kommunalordfører Jette Gottlieb.

Af Arne Ullum, [email protected]

Enhedslisten vil presse S-regeringen til at lave en aftale om kommunal udligning med sit parlamentariske grundlag. Det skal sikre, at udligningen øges markant, så alle kommuner får samme udliginngsprocent, som hovedstadskommunerne har i dag. 

Det betyder konkret, at alle kommuner skal have dækket 88 procent af deres strukturelle underskud eller betale 88 procent af deres strukturelle overskud.

“Der er i den grad nogle kommuner, der har det dårligere end andre, fordi nogle kommuner bliver fattigere og fattigere, og nogle kommuner bliver rigere og rigere,” siger Enhedslistens kommunalordfører, Jette Gottlieb.

Enhedslistens udspil til forhandlingerne om en udligningsreform rummer derfor tre trin:

  • Udligningsgraden i landsudligningen skal op på 88 procent.
  • Kommunerne skal i fremtiden have refunderet 80 procent af udgifterne til kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge ud over 52 uger mod 20 procent i dag.
  • Statens tilskud til kommunerne skal stige med 13 milliarder kroner over en seksårige periode.

Ingen taber – alle vinder

Ved at skyde 13 nye milliarder ind i udligningssystemet kan Enhedslistens forslag sikre, at ingen kommuner kommer til at tabe penge, mens kommunerne med de laveste gennemsnitsindkomster får den største gevinst, fordi de vinder mest på den større refusion af overførselsindkomster.

Det skal ifølge Jette Gottlieb stoppe en eskalerende forskel mellem rige og fattige kommuner, som hun mener er en konsekvens af for store forskelle i det nuværende udligningssystem.

“Det er ikke atomfysik, det her. Når man har en rig kommune, der har et kæmpe højt skattegrundlag  og derfor kan have en meget lav skatteprocent, så er det en kommune, der er attraktiv for folk med mange penge at flytte til. Og tilsvarende hvis du har en fattig kommune med et meget lavt skattegrundlag, og som derfor er nødt til at have en meget høj skatteprocent, så er den kommune ikke attraktiv at flytte til for folk med mange penge. Og derfor betyder det system, at skævhederne vokser,” siger Jette Gottlieb.

Frygter regeringen indgår uldent forlig med Venstre

Enhedslisten har ifølge Jette Gottlieb flere gange opfordret social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) til at indkalde til forhandlinger i god tid, inden en udligningsreform efter planen skal være klar i februar, men der er ikke rigtigt sket noget.

Rygter på Christiansborg siger samtidig, at regeringen er i fuld gang med at sondere mulighederne for et forlig med Venstre.

“Det ville ikke forbavse mig, hvis det skete, men det ville ikke være klogt at dem,” siger Jette Gottlieb om rygterne.

“Hvis man mener noget med at stemme en ny regering til verden, og det vil jeg mene, var meget manifest ved dette valg, så skal Socialdemokratiet også levere den lovede forandring på social balance, mindskelse af uligheden og det bedre serviceniveau. Ellers får de så mange klø næste gang, og derfor er der ingen tvivl om, hvem deres rigtige venner er – og de står til venstre,” siger Jette Gottlieb, som eventuelt også kan se en mulighed for at få Dansk Folkeparti med i en aftale.

Ifølge Jette Gottlieb vil de lokale enhedslistefolk “blive rasende, hvis regeringen indgår forlig om udligningen til højre. De har virkeligt satset på, at der kommer til at ske noget godt i den retning,” siger hun om sine partikolleger i landets byråd.

Opgør med refusionsreformen
Enhedslistens forslag minder umiddelbart meget om forslaget fra provinssammenslutningen Bedre Balance, men effekten bliver ændret af den markante omlægning af refusionen.

Ifølge en opgørelse fra Enhedslisten vil kommunerne med de laveste indkomster få den største effekt.

null

I og med at udligningen gradvist stiger over seks år, så vil en række af de rigeste kommuner tabe penge de første år, men det vil Enhedslisten forhindre gennem en kompensationsordning, som udfases i en takt, som sikrer, at ingen på noget tidspunkt lider tab.

“Vi har det udgangspunkt, at der ikke er nogen kommuner, som har for høj service, så vil vi gerne lave en kompensationsordning, så der ikke er nogen kommuner, der mistet noget i de første år,” siger Jette Gottlieb.

Ifølge kommunalordføreren er den ændrede refusionsordning ikke bare et middel til at opnå den ønskede udligning mellem kommunerne, men også et opgør med en tankegang, som hun kalder “betændt”.

“Det er den mest betændte del af det menneskesyn og og den kommuneopfattelse, som de tidligere regeringer lagde for dagen, da de besluttede, at det var kommunernes skyld, at folk var arbejdsløse, eller at folk var syge. Den der tilskyndelseseffekt er forvrøvlet og direkte skadelig for det menneskesyn, som kommunen kommer til at udøve i forhold til deres borgere,” siger Gottlieb.

Klar til at finde anden løsning

Jette Gottlieb siger, at hun tvivler på, om Socialdemokratiet er klar til et opgør med refusionsreformen.

“Det er ærgerligt, hvis Socialdemokratiet ikke vil være med til den del af vores forslag, men vi er klar til at diskutere andre midler til at sikre den samme omfordeling,” siger hun.

Endelig vil Enhedslisten også have et opgør med budgetlovens sanktioner, så kommunerne kan planlægge over flere år.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her