Mens vi spændt venter på styrings- og ledelsesreformer

Del artiklen:

Ledelsesavisen sætter i dette nummer fokus på forskning, som kan levere viden eller inspiration til både politikere og praktikere i jagten på en bedre ledelse og styring af den offentlige sektor.

Af NB Medier

Ledelsesavisen sætter i dette nummer fokus på forskning, som kan levere viden eller inspiration til både politikere og praktikere i jagten på en bedre ledelse og styring af den offentlige sektor.

Af Henrik Hjortdal, projektleder i Forum

Regeringer har de seneste 30 år har forfulgt målet om en bedre ledelse og styring af den offentlige sektor, men aldrig helt er kommet i mål.

Alle i den offentlige sektor – ledere som medarbejdere – venter spændt på, hvordan regeringens politik for den offentlige sektor vil folde sig ud.

Vi har allerede fået nogle strømpile: Socialdemokratiets Selvstyrereform fra maj, det politiske Forståelsespapir med støttepartierne, RV, EL og SF fra juni og ikke mindst statsministerens tanker om en Nærhedsreform udtrykt i hendes åbningstale i Folketinget har skabt forventninger om reelle reformer af styring, ledelse og samarbejde.

Fra ambition til afglans

Når man ser på de senere års reformer, har betegnelsen ’reform-amok’ ændret tone fra at være noget ambitiøst til at være udtryk for reformer, der ikke er forberedt og gennemført ordentligt. Og som derfor skaber skuffelse og frustration stedet for tilfredshed og tillid til politik.

Man kan håbe på, at regeringen og Folketinget vil tage det som et signal om at forberede og gennemføre en Selvstyreform eller Nærhedsreform godt og grundigt. Ikke mindst set i lyset af de seneste mange års tvivlsomme resultater, når det gælder afbureaukratisering og lokalt råderum.

Ledelsesavisen vil følge udviklingen i den kommende tid. Vi vil se det som vores fornemste opgave at skaffe de stemmer ørenlyd, som politikerne har allermest brug for i den kommende proces: Praktikerne i det offentlige – de mange dygtige og velargumenterede ledere og medarbejdere, som er i tæt kontakt med borgerne. Og forskerne i styring og ledelse – som har viden om, hvordan forskellige tiltag virker eller må formodes at virke.

Fokus på forskning denne gang

I dette nummer har vi sat fokus på den forskning, der kan bruges som vidensgrundlag eller inspiration. Men også praktikerne er til stede, både i videoerne fra Kronprins Frederiks Center og i Bente Sorgenfreys fortælling om ønskerne fra de offentlige lederforeninger.

I kommende numre vil vi se på ledere og medarbejderes praksis og de anbefalinger de kan give regering og folketing. Men også have forskningen med som en konstruktiv og kritisk følgesvend.

God læselyst!

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB-Økonomi i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her