Bliv klogere på lederidentitet, ledelsesspænd, ledelsesrum og ledelsesopfattelser

Del artiklen:

Hvordan kan du udvikle din lederidentitet? Hvad er et passende ledelsesspænd i din organisation? Hvordan skaffer du dig et tilstrækkeligt ledelsesrum? Hvordan kan du sikre, at du og dine medarbejdere har samme opfattelse af din ledelse? En ny videorække giver dig som offentlig leder forskningsbaserede bud på disse spørgsmål.

Af NB Medier

Hvordan kan du udvikle din lederidentitet? Hvad er et passende ledelsesspænd i din organisation? Hvordan skaffer du dig et tilstrækkeligt ledelsesrum? Hvordan kan du sikre, at du og dine medarbejdere har samme opfattelse af din ledelse? En ny videorække giver dig som offentlig leder forskningsbaserede bud på disse spørgsmål.

Forskning på video

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse har lavet videorække om lederidentitet, ledelsesspænd, ledelsesrum og forskellige opfattelser af ledelse. I fire videoer behandler forskerne Caroline Grøn, Lotte Bøgh Andersen, Stefan Boye og Christian Bøtcher Jacobsen følgende spørgsmål:

  1. Hvorfor har nogle ledere en stærkere lederidentitet end andre, og hvad er konsekvenserne af at have henholdsvis en svag og en stærk lederidentitet?
  2. Hvilke fordele og ulemper er der ved forskellige størrelser ledelsesspænd, og hvad har betydning for størrelsen på det ideelle ledelsesspænd?
  3. Hvilke forhold fremmer og hæmmer offentlige lederes ledelsesrum?
  4. Hvorfor har offentlige ledere og medarbejdere forskellige blik på lederens ledelsesudøvelse, og hvad er konsekvenserne heraf? 

I videoerne lægger forskerne nyeste viden frem og giver en række anbefalinger til, hvordan offentlige ledere kan anvende denne viden i deres ledelsesmæssige virke.

Tanken er at du som offentlig leder får viden, du bliver klogere af og kan reflektere over. Du kan se dem alle eller du kan se dem hver for sig.  Der er typisk mere at hente for den nye leder, end for den som har taget Diplom- eller Master inden for de seneste år. Men uanset baggrund kan du få bekræftet eller udfordret nogle af dine ledererfaringer.

Praktikerne kommer også til orde

I nogle tilhørende ”praktikervideoer” kan du se to offentlige ledere – skoleleder i Svendborg Kommune, Kasper Føns, og forvaltningsdirektør i Odder Kommune, Jette Lorenzen – give deres praksisbaserede bud på de fire temaer: Hvordan offentlige ledere kan udvikle deres lederidentitet, finde frem til et passende ledelsesspænd, skaffe sig tilstrækkeligt ledelsesrum og sikre overensstemmelse mellem eget og medarbejderes blik på lederens ledelsesudøvelse.  https://ps.au.dk/cpl/vidensbase/videoraekke-om-ledelsestemaer/