Personaletal kan ikke forklare børneskandalen

Del artiklen:

Frederiksberg er en af de kommuner i landet, som har flest socialrådgivere, når man tager højde for befolkning og socioøkonomi. Se her, hvor din egen kommune ligger.

Af Uffe Gardel, [email protected]

Hele det kommunale Danmark, og resten af landet med, følger i disse dage opmærksomt med i nyhederne om skandalen fra Frederiksberg, hvor myndighederne i årevis har krænket borgernes rettigheder på børneområdet groft.

Er det personalemangel, som gør, at man har sprunget over partshøringer og andre elementære krav til sagsbehandlingen?

Mistanken er nærliggende, og Dansk Socialrådgiverforening tænker klart i denne retning: Fagforeningens næstformand, Ditte Brøndum,pegede fredag i P1 Morgen på, at kommunerne mange steder mangler personale.

”For os er det vigtigst, at man løser de problemer der er, i stedet for bare at forestille sig, at man lægger problemer et nyt sted hen og ikke tager hånd om det, der i virkeligheden er problemet, nemlig at man skal have ressourcerne til at gøre et her ordentligt, og at man skal have tiden til at gøre det her ordentligt, man skal have tiden til at hjælpe børnene på den rigtige måde og med de rigtige indsatser.”

Og har man så det? NB-Økonomi har kigget på tallene. Vi har beregnet, hvordan de enkelte kommuner er bemandet med socialrådgivere, når man tager højde for både befolkningstal og socioøkonomiske forhold. Resultatet er vist på kortet her.

Som man ser, er Frederiksberg en blå ø i et lyserødt hav; kommunen har faktisk betydeligt flere socialrådgivere pr. borger end landsgennemsnittet, når man korrigerer for socioøkonomiske forhold.

Vores beregning er kun et groft overslag. Man kan sagtens diskutere, som Social- og Indenrigsministeriets socioøkonomiske indeks nu også er en helt præcis indikator for, hvad en socialrådgiver i en kommune kan forventes at komme ud for af sager og sagstyper.

En advokat med speciale i børnsager, Martin Olsgaard, sagde fredag til Ritzau, at problemer med forvaltningen af børnesager ikke begrænser sig til Frederiksberg.

“Jeg tror ikke, at Frederiksberg Kommune er særegent på det her område, og jeg tror, at det brede billede vil vise det samme resultat,” sagde han.