Kommunerne har fundet 3-5.000 spøgelsesborgere i cpr-registre

Del artiklen:

Der var ifølge Danmarks Statistik stor stigning i antallet af udvandrede i tredje kvartal. Det skyldes formentlig ekstraordinær cpr-kontrol.

Af Arne Ullum, [email protected]

De danske kommuner har tilsyneladende fundet mellem tre og fem tusinde udlændinge, som fejlagtigt har stået i de danske cpr-registre og haft adgang til gratis sygeforsikring, grøn check og opsparing til folkepension, fordi de pågældende ikke reelt boede i Danmark.

Det viser de nye folketal fra Danmarks Statistik, som blev offentliggjort fredag morgen. Ifølge Danmarks Statistik har været en “stor stigning i udvandringen fra Danmark i tredje kvartal”.

“Den store stigning kan skyldes, at den tidligere økonomi- og indenrigsminister tidligere på året udsendte en opfordring til landets borgmestre om at kontrollere bopælsregistreringerne i CPR, med et særligt fokus på udenlandske studerende og arbejdstagere,” skriver Danmarks Statistik.

Der er to tal der underbygger de teser.

Det ene er, at antallet af borgere, som er udvandret efter cpr-registrene har udskrevet dem i et tidligere kvartal er steget med cirka 40 procent, hvis man sammenligner tallene fra andet og tredje kvartal med et gennemsnit af de to foregående år. Det svarer til, at cpr-registrene har fundet godt 3.000 flere borgere end normalt, som ikke har boet i Danmark i kvartalet, og derfor burde have været udskrevet tidligere. Dertil kommer de borgere, som er flyttet uden at melde fra, men som cpr-kontrollen har fanget i kvartalet.

Det andet tal er antallet ar borgere, som er udvandret til ukendt land, og det er ifølge Danmarks Statistik en væsentlig årsag til, at udvandringen i tredje kvartal lå 20 procent over det normale for kvartalet, hvilket svarer til cirka 4.000 borgere.

“For udvandringer til uoplyst land er der tale om mere end dobbelt så mange udvandringer som de foregående fem år,” bemærker Danmarks Statistik.

Færre end forventet

Selv om Danmarks Statistik taler om en “stor stigning i antal udvandrede”, så er det reelt markant mindre end forventet.

Hele sagen om de forkerte cpr-registre begyndte, da statistikkerne pludseligt viste et overraskende og pludseligt fald i folketallet i Gentofte og Frederiksberg. Dette fald betød, at de to kommuner fik støtte fra en pulje til kommuner med faldende folketal, som oprindelige var tiltænkt udkantskommuner.

Tal fra Danmarks Statistik viste i januar, at fem kommuner havde haft et overraskende stort fald i folketallet, og de oplyste alle, at de af forskellige årsager havde foretaget en ekstraordinær kontrol af udlændinge, som ikke havde nogen indtægt i Danmark, men alligevel stod i cpr-registeret.

NB-Økonomi lavede en beregning, som viste, at hvis antallet af fejl registrerede udlændinge i Frederiksberg, Gentofte, Esbjerg og Hjørring kommuner var repræsentativt for alle landets kommuner, så kunne der være helt op til mellem 20.000 og 40.000 fejlregistrerede udlændinge i Danmark.

Læs også:
Sådan har NB-Økonomi kortlagt effekt af styrket CPR-kontrol

Derfor er der politisk fokus på CPR-registre

Sagen vakte politisk opsigt af to årsager.

Først og fremmest vakte det forargelse i mange udkantskommuner, at Gentofte og Frederiksberg fik en del af puljen for faldende folketal på udkantskommunernes bekostning.

Læs også:
Borgmestre vil stoppe tilskud for næsten 300 millioner til Gentofte og Frederiksberg

Et andet aspekt er, at de fejlregistrerede udlændinge har haft adgang til det danske sundhedsvæsen og fået udbetalt grøn check, udover at de har opsparet ret til dansk folkepension.

Læs også:
Mangelfuld CPR-kontrol kan uretmæsigt have givet titusinder grøn check

Læs også:
Messerschmidt truer med at hive minister i samråd over CPR-kontrol

Analyse fra Implement styrker mistanke om rod i cpr-kontrol

Konsulentfirmaet Implement udarbejdede sidste år en analyse for Udlændinge- og Integrationsministeriet, som påpegede store problemer.

Ifølge rapporten er det kun et “mindretal af panelkommunerne [der] foretager regelmæssigt oprydning i bopælsregistreringer bl.a. ved gennemgang af returnerede valgkort, bopælsregistreringer på kollegier, boligforeninger, adresser med mange bopælsregistrerede, forsvundne personer samt personer med ukendt adresse.”

Ifølge rapporten vurderer de fleste af de deltagende kommuner, at der er en såkaldt overregistrering af studerende og beskæftigede udlændinge på mellem fem og 15 procent.

Uklart om alle kommuner har gennemført kontrollen

Kommunerne skulle ifølge et krav fra daværende økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) bekræfte den skærpede kontrol overfor ministeriet senest 1. oktober. Efter en del rykkere fik ministeriet svar fra alle kommuner, men det er uklart for en del kommuners vedkommende om kontrollen blot var igangsat eller fuldført.

Der kan derfor komme en del yderligere efterregistreringer, når Danmarks Statistik om tre måneder offentliggør tallene for fjerde kvartal.