Thy Teater trænger til en vision

Del artiklen:

Evaluering påpeger, at det kunstneriske kvalitetsniveau på Thy Teaters egenproduktioner ikke lever op til det generelle niveau for egnsteatre i Danmark.

Af Lene Vind, [email protected]

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst får løbende udarbejdet uvildige evalueringer af egnsteatrene, og i august var det Thy Teaters tur i forbindelse med, at den nuværende aftaleperiode løber til og med 2020. 

Evalueringen er udarbejdet i perioden november 2018 til august 2019 og på flere punkter er evalueringen kritisk.

Den overordnede konklusion fra de to evaluatorer, Pernille Plantener Holst og Rikke Juellund, er, at Thy Teater ikke lever op til gældende egnsteateraftale og bekendtgørelse for egnsteatres krav. 

Desuden hedder det i evalueringen:

  • Teatret mangler en reel kunstnerisk vision.
  • Bestyrelsen mangler forståelse for et egnsteaters kerneopgave som producerende teater. 
  • Teatrets sekundære aktiviteter trækker for mange ressourcer fra teatrets kerneopgave, som producerende teater.
  • Teatrets kunstneriske aftryk i co-produktionerne er så spinkelt, at det ikke lever op til egnsteaterbekendtgørelsens intention.
  • Teaterchefen har svært ved at navigere i de omfattende forventninger og krav fra kommunen og de øvrige lokale interessenter.
  • Der en del uklarhed i teatrets kommunikation.

Formålet med rapporterne

Egnsteatrenes primære opgave er at producere og opføre teaterforestillinger hen over teatersæsonen. Og teatret skal som minimum have to produktioner årligt, være lokalt forankret, professionelt organiseret og finansieret helt eller delvist af en eller flere kommuner. Og så skal teatret have et fast spillested i lokalområdet. Det er Statens Kunstfond som afgør, om et teater kan godkendes som et professionelt producerende teater. 
Formålet med evalueringen er for at sikre, at de statslige tilskud bliver anvendt efter reglerne og bidrage med en status på egnsteaterområdet. Desuden medvirker evalueringerne også til at udvikle teatrets faglige og kunstneriske niveau.

Anbefalinger til teatret

Med kritikken følger derfor også nogle anbefalinger. Evaluatorerne skriver således, at teatrets bestyrelse bør styrke ”kompetencerne på det scenekunstneriske felt med stærke kræfter, der kan og vil tage de nødvendige skridt for at teatret fremover kan leve op til bekendtgørelsens krav og intention. Og at bestyrelsen og kommunen i fællesskab udarbejder en plan for, hvordan teatret omlægges således at egenproduktionen kommer i fokus og reelt bliver teatrets primære aktivitet.”

Der er også plads til positive bemærkninger i evalueringen. Det er et faktum, at Thy Teater er et aktivt hus med rigtig mange besøgende, og at teatret som arrangør af teaterforestillinger er vellykket og uden tvivl en værdifuld institution i Thisted Kommune.

NB-Økonomi har talt med bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen om evalueringen og hans holdning er, at bestyrelsen selvfølgelig vil efterleve de krav, der bliver stillet, og i den forbindelse vil bestyrelsen fremlægge en plan for Thy Kommune i starten af november.

“Vi vil skifte ud i bestyrelsen og gå efter de kompetencer indenfor det scenekunstneriske feltsom efterspørges. Udbuddet af produktioner ændres til flere forestillinger for børn og unge, og der kommer et stærkt fokus på egenproduktion og færre gæsteproduktioner,” siger Torben Juul-Olsen.Det glæder ham, at teatret har lært Thy at gå i teater, fordi teatrets forestillinger har været godt besøgt. Fakta om Thy Teater

  • Thy Teater er egnsteater i Thisted kommune og har til huse helt centralt i Thisted by i en ældre bygning med en lille intim blackbox-sal med 80 pladser. 
  • Thy Teater har haft status af egnsteater siden 1994, er organiseret som selvejende institution og drives med driftstilskud fra Thisted Kommune. 
  • Teatret havde i 2018 en samlet omsætning på ca. 4,5 mio. kroner, hvoraf 76 procent var driftstilskud, 8 procent kom fra billetindtægter og 15 procent fra statslige formidlings- og billettilskud.