Hamletscenen i Helsingør har svært ved at overholde aftale

Del artiklen:

Hamletscenen i Helsingør kan kun fortsætte som egnsteater, hvis det ændrer profil og organisation. Desuden mangler teatret en scene, konkluderer uvildig rapport.

Af Lene Vind, [email protected]
og Steen Houmark, [email protected]

Hamletscenen på Kronborg Slot i Helsingør er blevet evalueret af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst i sommer, fordi den nuværende aftaleperiode løber til og med 2020.

Konklusionen er, at “Hamletscenen ikke lever op til den gældende egnsteateraftale eller til lovgivningen for egnsteaterområdet.”

Hamletscenen er kendt for sin Shakespeare Festival i august, hvor tilskuere kan opleve forskellige Shakespeare-skuespil under åben himmel. Forestillinger opføres på engelsk og teatertrupper fra hele verden optræder i den danske sommernat med Kronborg som kulisse. Og netop denne Shakespeare Festivalen er i følge evalueringen et problem, fordi det f.eks. i 2018 var den eneste aktivitet Hamletscenen havde på programmet, og reglerne kræver to forestillinger om året. Derfor konkluderer rapporten, at teatret prioriterer festivalen på bekostning af teatrets evne til at løse opgaven som egnsteater. Og det har teatret gjort siden 2015.

Krav til egnsteatrene

I følge Lov om Scenekunst er egnsteatrenes primære opgave er at producere og opføre teaterforestillinger hen over teatersæsonen. Og teatret skal som minimum have to produktioner årligt, være lokalt forankret, professionelt organiseret og finansieret helt eller delvist af en eller flere kommuner. Og så skal teatret have et fast spillested i lokalområdet.

Og det er et andet problem, som rapporten mener, at Hamletscenen har. Teatret er i praksis et friluftsteater med en sommerscene, som bliver pakket ned, når festivalen er overstået. Derfor har Hamletteatret ikke en scene.

Kun en udendørsscene

Evaluator Rasmus Adrian anbefaler i rapporten: “At Hamletscenen og Helsingør Kommune snarest påbegynder en dialog om hvordan Hamletscenen kan få adgang til scenekapacitet i Helsingør Kommune, der kan anvendes til præsentation af forestillinger året rundt. Dette for at sikre at nødvendige lokalemæssige behov for egnsteaterdrift tilgodeses.”

Måske bliver sceneproblematikken mindre, for her i 2019 overtager Hamletscenen en bygning i den gamle kaserne på Kronborg.

Større forståelse for reglerne

Rapporten er både blevet sendt til Projektstøtteudvalget, Helsingør Kommune og Hamletscenens bestyrelse og de har kunnet læse evaluator anbefaling af, at teatrets ledelse sammen med Helsingør Kommune skal finde ud af, om Hamletscenen fortsat skal være et egnsteater eller om man måske snarere skal fokusere på sommerfestivalen, som trækker både tilskuere og internationale gæstespil til Helsingør.

Sammen med rapporten har Projektstøtteudvalget sendt en opgørelse over de forhold, som udvalget vurderer, at Hamletscenen bør leve op til, og fra Hamletsscenens bestyrelsesformand Jan Fritz Hansen lyder det, at bestyrelsen har taget rapporten til efterretning og har allerede taget skridt til at gennemføre de fornødne tiltag i den forbindelse.

Scenen er på vej

Teaterdirektør Lars Romann Engel har også læst Projektstøtteudvalgets skrivelse og hæfter sig ved, at det vigtigste punkt er, at Helsingør Kommune skal hjælpe teatret med at få en fast scene.

“Det har ikke tidligere været et problem, at vi ikke havde en scene, for vi har både lånt faciliteter  hos Kulturværftet og Borupgårdteatret her i Helsingør, men nu har vi skaffet i alt 4,5 mio. kroner fra Realdania og Helsingør Kommune og går i gang med at bygge en scene efter årsskiftet. Så når vi skal skrive den nye aftale under den 31/12-2020, har vi allerede en scene,” fortæller teaterdirektøren. Og han tilføjer, at teatret har et nyt tiltag på vej i 2020 med talentudvikling i Helsingør.

Hamletscenens nye bygning på Kronborg rummer i alt 750 m2 og består af multi-fleksible øverum, garderober, bad- og køkkenfaciliteter, teknikrum og en mindre teatersal.

Fakta om økonomien
I 2014 var teatrets driftstilskud fra Helsingør Kommune ca. 5,8 mio. kroner og i 2017 var beløbet 6 mio. kroner. Heraf udgjorde Hamletscenens egenindtægter (salg af forestillinger, tilskud fra fonde/puljer mv.) ca. 1,2 mio. kroner af den samlede omsætning i 2014, mens den i 2015 og 2016 udgjorde henholdsvis 20 procent og 53 procent. I 2017 var egenindtjeningen 52 procent af den samlede omsætning.
Evalueringen kan læses i sin helhed her