Flere udsatte i lokale idrætsfællesskaber

Del artiklen:

Flere udsatte borgere skal inkluderes i de fællesskaber, der opstår, når man dyrker idræt. Kulturministeriet åbner for ansøgninger til ny pulje på 19,2 mio. kroner, der skal sætte gang i udviklingen.

Af Lene Vind, [email protected]

Idrætten har en social slagside. Mens størstedelen af den brede befolkning er idrætsaktive, er der meget færre udsatte borgere, der dyrker idræt og får del i de fællesskaber, som følger med et idrætsaktivt liv. Det viser blandt andet en rapport fra Idrættens Analyseinstitut.

I rapporten fremgår det, at 47 procent af voksne, der højst har gennemført en grunduddannelse, er idrætsaktive, mens tallet er 72 procent for voksne, der har gennemført en lang uddannelse. Der er også en forskel på idrætslivet hos børn af arbejdsløse forældre og børn af erhvervsaktive forældre.

Derfor åbner Kulturministeriet nu en ansøgningspulje på 19,2 mio. kroner, der kan søges til nye initiativer, og hjælpe med at vende tendensen og få flere udsatte borgere med i fællesskaber gennem idræt. Puljen indgår i satspuljeaftalen for 2019 på beskæftigelsesområdet.

”Med denne indsats vil jeg derfor arbejde for, at flere børn, unge og voksne kan finde et sted, hvor de kan skabe noget sammen med andre, så de får mod på livet og styrket fællesskabet,” siger fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S).

Om puljen

Kulturministeriet skriver om puljens formål, at den skal ”hjælpe udsatte borgere med at skabe flere sociale relationer og i højere grad føle sig inkluderet i de lokale fællesskaber, som majoriteten af borgerne mødes og deltager i.” Puljens indsatser er målrettet både socialt udsatte unge og voksne, børn og familier i risikozonen samt personer med funktionsnedsættelser.
Puljen kan kun søges i partnerskab mellem to eller flere forskellige aktører, som hver især har forskellige kompetencer at byde ind med over for målgrupperne. Det kan være private idrætsaktører, NGO’er, organisationer, foreninger og offentlige myndigheder.

Der kan som minimum søges 100.000 kroner og maksimalt 3 millioner kroner, og ansøgningsfristen er den 2. december 2019 kl. 12.00. Læs mere om puljen og ansøgningsprocessen under puljeopslaget.

Den omtalte rapport hedder: Socialt udsatte i idrætten. Definitioner og eksisterende viden, Idrættens Analyseinstitut 2018