Stadig flere ressourceforløb ender med førtidspension

Del artiklen:

Stadig flere ressourceforløb bliver afsluttet, og en stadig større andel af forløbene ender med en førtidspension, viser tal fra STAR. Der er stor forskel på kommunerne. Se tallene her

Af Arne Ullum, [email protected]
og Helle Schøler Kjær, [email protected]

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

Fra første kvartal i 2017 til første kvartal 2019 steg andelen af borgere, der fik førtidspension efter afsluttet ressourceforløb, til næsten 60 procent.

Der er stor forskel på visitationen i kommunerne. I Holbæk Kommune fik ni procent førtidspension efter ressourceforløb. Det er et fald på over 35 procent siden 2017. Den samme tendens ses i Mariagerfjord, Skanderborg og Nordfyns kommuner, mens Frederikssund, Norddjurs og Jammerbugt har haft en stigning fra tildelinger af førtidspension efter ressourceforløb på omkring 30 procent i første kvartal 2017 til cirka 80 procent i 2019.

Flere afslutter ressourceforløb

I 2018 afsluttede knap 5.500 borgere et ressourceforløb. Det var en stigning i afsluttede forløb på 17 procent, – eller en sjettedel. Da langt de fleste kom på førtidspension – 55 procent – har det indflydelse på, at det samlede antal førtidspensionister stiger. Læs mere om de aktuelle tal fra Danmarks Statistik.

Mens Rebild og Billund visiterede under 30 procent på førtidspension i 2018, bevilgede kommuner som Skive, Horsens, Odsherred og Køge førtidspension til 70 procent af dem, der afsluttede ressourceforsøgene.

På landsplan kom 13 procent i fleksjob og kun tre procent i lønmodtagerbeskæftigelse efter et ressourceforløb i 2018. Mens udviklingen var stor i andelen af borgere, der fik førtidspension fra det ene år til det andet, var der ikke de store udsving i, hvor mange der fik fleksjob og kom i lønmodtagerbeskæftigelse. Se den samlede udvikling i kommunerne fra 2017-18 i en tabel nederst i artiklen.

Læs mere om sagen på NB-Beskæftigelse