Vitskøl Kloster danner ramme om ungdomsuddannelse

Del artiklen:
Vitskøl Kloster
Vitskøl Kloster er en unik historisk ramme om et særligt ungdoms- og uddannelsesfællesskab.Foto: Fonden til Vitskøl Klosters bevarelse.

Vitskøl Kloster i Vesthimmerland danner ramme om et tilbud til 18-30-årige, som af sociale og personlige årsager har haft svært ved at finde sig til rette i uddannelsessystemet. Den 28. september indvies en ny kostskolebygning og café med indgang til den historiske del af klosteret.

Af Lene Vind, [email protected]

Lene Vind, [email protected]

TAMU-centret i Vitskøl uddanner unge til at varetage ufaglært arbejde inden for serviceområdet, skov, park og landbrug samt ejendomsservice. Eleverne er med til at passe og pleje klosteret og dets omgivelser samt til at tage sig af de gæster, der besøger Danhostel Vitskøl. Desuden medvirker eleverne til afviklingen af de møder, kurser og kulturhistoriske arrangementer, der afholdes på klosteret. Vitskøl Kloster lever dermed i kraft af elevernes daglige indsats, mens eleverne kvalificerer sig til arbejdsmarkedet ved at indgå i driften.

De nye faciliteter er tegnet af Bertelsen & Scheving Arkitekter og har været undervejs, siden Den A.P. Møllerske Støttefond og Foreningen Realdania i 2016 bevilgede hhv. 25 og 5 mio. kroner til projektet.

”Vitskøl Kloster er formentlig det ældste bygningsværk i Vesthimmerlands Kommune, og alle i Vesthimmerland kender klosteret. Det er et stykke kulturarv og et historisk monument, som det er vigtigt, at der er liv i. Derfor ser vi positivt på, at klosteret bliver brugt af TAMU til et samfundsnyttigt formål. Vi er meget stolte af Vitskøl Kloster,” siger Per Bach Laursen, borgmester i Vesthimmerlands Kommune.

Med indvielsen af de nye faciliteter opnår TAMU, at centrets uddannelser rettet mod service- og turisterhvervene får fysiske rammer, der betydeligt bedre vil kunne understøtte den pædagogiske indsats. Sideløbende med indvielsen sammenlægger TAMU de to hidtidige gartneri- og landbrugsuddannelser på Vitskøl Kloster til en ny naturbrugsuddannelse, som primært skal kvalificere de unge til beskæftigelse inden for skov og park.

De kostskolebygninger, som har huset TAMU-elever på Vitskøl Kloster indtil nu, er opført i starten af 1950’erne og er ikke længere tidssvarende. De gamle bygninger vil blive revet ned, når den nye kostskolebygning er taget i brug.