Ny formand for udvalg med indgående kendskab til Sydslesvig

Del artiklen:
Christian Juhl, Enhedslisten, er ny formand for Sydslesvigudvalget.Foto: Steen Brogaard, FT.

Kulturminister Joy Mogensen har udnævnt Enhedslistens Christian Juhl til ny formand for Folketingets Sydslesvigudvalg.

Af Lene Vind, [email protected]

Lene Vind, [email protected]

Sydslesvigudvalget fungerer som bindeled mellem Folketinget og det danske mindretal i Sydslesvig, og nu overtager Christian Juhl (Ø) formandspladsen efter Anni Matthiesen (V), der fortsætter som menigt medlem af udvalget.

Christian Juhl har været folketingsmedlem for Enhedslisten i Sjællands Storkreds siden 2011. Foruden at være formand for Sydslesvigudvalget er Christian Juhl medlem af Kontaktudvalget for det tyske mindretal, og medlem af Nordisk Råd. Han er desuden ordfører for udviklingsbistand og arbejdsmiljø.

”Sydslesvigudvalgets rolle som det officielle bindeled mellem Folketinget og mindretallet er af stor betydning, og derfor er jeg meget tilfreds med, at det er Christian Juhl, der nu bliver formand. Han har i mange år udvist et stort engagement og har et indgående kendskab til forholdene i Sydslesvig og til Sydslesvigudvalgets arbejde,” siger kulturminister Joy Mogensen.

Christian Juhl selv glæder sig til arbejdet og ser arbejdet med mindretal som både vigtigt og udfordrende.

”Jeg er sikker på at vores udvalg, der er udvidet til syv personer, vil gøre vores yderste til fordel for mindretallets mange organisationer i Sydslesvig. Vi får travlt i 2020, hvor vi er med til at markere 100-året for grænsedragningen mellem Tyskland og Danmark, og den senere sikring af rettigheder for både det danske og det tyske mindretal. Jeg håber, at aktiviteterne i 100-året også vil inspirere andre lande til at sikre rettigheder for de mindretal, der i dag undertrykkes og diskrimineres,” siger Christian Juhl.

Om Sydslesvigudvalget

Sydslesvigudvalget er et udvalg i Folketinget, der virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget. Dette indebærer blandt andet, at udvalgets medlemmer deltager i møder og arrangementer afholdt af de sydslesvigske foreninger mv.

Sydslesvigudvalget træffer efter ansøgning afgørelse om tilskudsordninger og lån til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. Midlerne til tilskuddene afsættes på de årlige finanslove.

Sydslesvigudvalget kan rådgive ministeren om forhold af betydning for det danske mindretal i Sydslesvig. Det kan ligeledes rådgive andre ministre om ordninger på deres områder for det danske mindretal i Sydslesvig.

Aktiviteterne, som Sydslesvigudvalget yder tilskud til, omfatter:

  • Daginstitutions- og skolevirksomhed
  • Biblioteks- og arkivvirksomhed
  • Udgivelse af tidsskrifter, aviser og lignende
  • Kulturel og folkeoplysende virksomhed, herunder om det danske sprog
  • Mindretallets foreningsmæssige organisering
  • Varetagelse af faglige opgaver, der tjener landbruget
  • Anden virksomhed til gavn for mindretallet.

Derudover kan udvalget yde tilskud til følgende aktiviteter, hvis de har til formål at skabe forståelse for mindretallets særlige vilkår:

  • Folkeoplysende virksomhed i Danmark om mindretallet
  • Samarbejde mellem mindretallets foreninger og foreninger i Danmark
  • Mindretallets foreningers deltagelse i nordisk og europæisk samarbejde.