Kommunerne skal ikke bevilge ny seniorpension, kræver partierne bag aftalen

Del artiklen:
(Arkiv) Kommunernes forskellige kvalitet ift. førtidspensions- og fleksjobreformen betyder, at de ikke skal visitere til ny seniorpension, siger Hans Andersen (V). (Foto: Philip Davali/Scanpix 2019)

Beskæftigelsesministeriet skal i den kommende tid undersøge hvilken myndighed, der kan overtage bevilling af førtidspension til nedslidte seniorer fra kommunerne. Venstre har skærpet holdningen og står nu bag kravet om, at kommunerne ikke skal administrere ordningen.

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]
og Jørn Sørensen, [email protected]

Af Helle Schøler Kjær, [email protected]

På et møde torsdag gentog partierne bag aftalen om seniorpension kravet om, at det skal være en myndighed, der er økonomisk uafhængig af kommunerne, der skal bevilge seniorpension. Venstres beskæftigelsesordfører bekræfter over for NB-Beskæftigelse, at det er et ufravigeligt krav fra forligskredsen.

“Nu skal den aftalte analyse laves af, hvor den visitation kan foregå, når det ikke skal være i kommunerne,” siger Hans Andersen (V).

“Vi har peget på AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, tidligere Arbejdsskadestyrelsen, red.), og DA har peget på, at man med udgangspunkt i ATP kan lave en organisation, der kan håndtere det. Analysen må vise, hvor man kan placere det, og det haster.”

Manglende kvalitet i kommunerne

Hvorfor skal tildeling af seniorpension ligge uden for kommunerne? 

“Det indgår i aftalen, at det skal være økonomisk uafhængigt. Den formulering gør jo, at det som udgangspunkt ikke er noget, man kan placere i kommunerne. Og så må man bare konstatere, at der er alt for stor forskel på, hvordan kommunerne har håndteret førtidspensions- og fleksjobreformen. Den manglende kvalittet gør, at vi i forligskredsen er blevet enige om det her. Mange af de borgere, der skal have seniorførtidspension, er jo på kontanthjælp eller fleksjob, og de har været til møder nok.”

Læs her om forskellen på den nuværende seniorførtidspension og den seniorpension, som et flertal i Folketinget har aftalt uden om Socialdemokratiet.

Ud over Venstre er også Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Radikale med i forliget. De udgør tilsammen et flertal uden om regeringen, og de skrev for nylig et brev til beskæftigelsesministeren for at få gang i en analyse for at sikre, at loven kan træde i kraft 1. januar som planlagt.

Venstre skærper krav 

Da I lavede forliget, var Venstre og daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen ikke så klar på, at seniorpensionen skullle ligge uden for kommunerne. Hvorfor har I skærpet holdningen til det?

“Vi finder, at den her seniorpension er en ny ordning, der også har en størrelse, der gør, at det skal foregå uden for kommunerne. Det har vi drøftet i forligskredsen, og vi har fundet hinanden hen over sommeren,” siger Hans Andersen.

Så det er ikke drilleri over for den ny regering?

“Jamen, vi ved slet ikke, hvad Socialdemokratiet mener, andet end at de overordnet synes, at det er en god ordning, men om de vil tiltræde aftalen eller bare være administrator af den, – det er uklart for mig.”

Peter Hummelgaard har tidligere sagt, at forligspartierne må være klar til at udskyde datoen for lovens ikraftræden, hvis en helt ny organisation først skal på plads til at håndtere ordningen. Det afviser forligspartierne indtil videre. De har bedt ministeren lave en tidsplan, som de vil tage bestik af først.

Det var ikke muligt før deadline at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).