Fire ud af fem kommuner har budgetteret med besparelser på handicappede i 2019

Del artiklen:

Fire ud af fem kommuner har budgetteret med faldende udgifter til handicappede i 2019 sammenlignet med det faktiske forbrug i 2018. Se tallene for alle kommuner.

Af Arne Ullum, [email protected]

Arne Ullum, [email protected]

Fire ud af fem kommuner har budgetteret med lavere udgifter til handicappede og psykisk syge i 2019 sammenlignet med det faktiske forbrug i 2018. Samlet er der tale om, at kommunerne har budgetteret med at bruge 2,1 milliarder kroner mindre i år på det såkaldte specialiserede socialområde sammenlignet det faktiske forbrug i 2018.

Tallene forklarer ikke alene, hvorfor mange kommuner har haft svært ved at holde budgetterne i 2019 på trods af løbende servicereduktioner. De fortæller også, at det måske slet ikke får nogen synlig effekt for servicen til de handicappede, selvom kommunerne bruger en stor del af pengene fra den netop indgåede budgetaftale med regeringen til at hæve budgetterne på handicapområdet. Ganske enkelt fordi budgetterne stadig vil være markant under det faktiske forbrug i 2018.

I enkelte kommuner – blandt andet Rudersdal – kan tallene være kraftigt påvirket af omkontering på konti. Rudersdal havde således en omkontering på godt 100 millioner kroner.

Frederikshavn: Vi havde ikke noget andet valg end at skære

Frederikshavn er en af de kommuner, som på voksenområdet har budgettet med et fald på 12 procent i forhold til de faktiske udgifter i 2018. Borgmester Birgit S. Hansen (S) er på ingen måde stolt af det lavere budget, som blev vedtaget, selvom kommunen godt vidste, at der var stigende udgifter på området.

“Frederikshavn Kommune oplever ikke blot stadigt faldende indtægter på grund af befolkningstilbagegang, men også et udgiftspres som følge af den demografiske udvikling og forsørgelsesudgifter, som ikke kan reduceres i samme takt som på landsplan,” siger hun. “Derfor var tilførsel af yderligere midler til det specialiserede område ikke umiddelbart en mulighed – simpelthen fordi der ikke var finansiering til det. Vi måtte derfor pålægge de berørte udvalg at skabe balance mellem udvalgets samlede udgiftsramme – og de forventede udgifter.”

Det har i Frederikshavn betydet lavere serviceniveauer og lavere takster på både området for handicappede børn og voksne.

Handicaporganisation: Ekstra penge i 2020 kan kun lappe

Hos Dansk Handicap Forbund oplever formand Susan Olsen dagligt konsekvenserne af de lave budgetter, og hun frygter, at de ekstra penge i kommuneaftalen for 2020 kun vil lappe på nogle huller, men ikke give den udvikling, som der tales om i aftalen.

“Det forslår slet ikke i forhold til det, som man burde kunne forhandle sig frem til, og hvilket niveau man vil have i Danmark. Tror ikke på, at der kommer mange forbedringer ud af det her,” siger hun.

Baggrunden er, at kommunerne alene for at nå tilbage til det faktiske udgiftsniveau i 2018,  skal lægge mindst 2,1 milliarder kroner oven i budgetterne for 2019. Men kommunerne fik kun i alt 1,7 milliarder kroner til al kommunal service, så derfor frygter Susan Olsen, at området ikke bliver rettet op.

Hun advarer derfor sine medlemmer mod at tro, at der kommer forbedringer, selvom kommunerne med økonomiaftalen har fået penge til at hæve budgettet fra 2019 til 2020. Der er ikke sat et eksakt beløb på i økonomiaftalen, men flere vurderinger har lydt på, at området kan hæves med 600 millioner kroner.

Men udfordringen er, at de penge formentlig blot vil dække en del af det overforbrug, kommunerne har haft i år, og dermed ikke vil medføre en reel forbedring, medmindre kommunerne sparer på andre velfærdsområder for at skaffe plads til en reel vækst i budgetterne.

“Det kan være uhyggeligt svært at gennemskue for menig mand,” siger Susan Olsen. “Vi er de folk, der mærker det på egen krop i forhold til muligheden for at få en kompensation for sit handicap og muligheden for at få et liv med indhold.”

Her er budgetterne på børneområdet:


Sådan har vi gjort: 

Vi har hentet regnskaber for 2018 og budgetter for 2019 i Statistikbanken i henhold til afgrænsningen i den officielle kontoplan. (Det specialiserede voksenområde er i kontoplanen afgrænset til hele hovedfunktion 38. Udsatte børn og unge er afgrænset til 5.28.20-5.28.25 jf. den autoriserede kontoplan.)

Vi har valgt at tage brutto-budgetterne uden fradrag for statsrefusion, da det er ligegyldigt for serviceniveauet, om en udgift betales af staten eller kommunerne. De samlede statsrefusioner er i øvrigt relativt små og påvirker normalt ikke tallene væsentligt.

Herefter er det hele regnet om til 2019 PL. Det betyder konkret, at der er lagt 1,8 procent oven i 2018 regnskabet, mens der er trukket 0,2 procent ud af 2019-budgettet, idet budget 2019 er lagt ud fra PL-udvikling på 2,0 procent, mens den ifølge midtvejsreguleringen er 1,8 procent.