Overraskende stigning i antallet af borgere med lav indkomst i udligningssystemet

Del artiklen:
De syriske flygtninge som ankom i 2015, og som ikk ehar fået et job, er begyndt at tælle som borger med lav indkomst ved beregningen af den kommunale udligning. (Foto: Claus Fisker, Scanpix)

Antallet af borgere med lav indkomst er på trods af højkonjunktur og rekordhøj beskæftigelse steget med over 11.000 i dataene bag den kommunale udligning. Stigningen kommer fra borgere af ikke dansk herkomst – og det er formentligt enten syriske flygtninge eller såkaldte spøgelsesborgere.

Af Arne Ullum, [email protected]

Af Arne Ullum, [email protected]

Når den kommunale udligning for 2020 om få uger bliver fordelt, så vil et beløb tæt på 10 milliarder kroner blive fordelt på baggrund af nogle data, som umiddelbart ser mærkværdige ud.

Ifølge dataene bag udligningssystemet er antallet af borgere med lav indkomst i to ud af de tre seneste år vokset med over 11.000 på trods af et faldende antal borgere på kontanthjælp og rekordstor beskæftigelse.

Danmarks Statistik oplyser, at de ved deres kontrol af tallene kunne se, at der var en relativ kraftig vækst i antallet af borgere af ikke dansk herkomst, men har ikke data, som nærme kan forklare stigningen.

Der er dog to oplagte forhold, som kan være årsagen til den overraskende stigning:

Den første og mest umiddelbare er, at Danmark i 2015 tog imod et relativt stort antal syriske flygtninge, og den del, som ikke er kommet i arbejde og derfor er på kontanthjælpsydelser, opfyldte fra 2017 kriteriet om, at de i har boet i Danmark i tre fire ud af de seneste fire år og har haft lav indkomst i to ud fra de seneste tre år.

Den anden årsag drejer sig om de såkaldte spøgelsesborgere. Det er primært udlændinge, som fejlagtigt er blevet stående i det danske CPR-register, selvom de er rejst ud af Danmark for flere år siden.

NB-Økonomi har tidligere afdækket, at der kan være helt op til 40-50.000 af den slags spøgelsesborgere. Da de ikke opholder sig i landet vil den del af dem, som har stået i de danske CPR-registre i tre af de seneste fire år og haft lav indkomst i 2016 og 2017 tælle med i statistikken over borgere med lav indkomst, og dermed udløse store beløb i kommunal udligning.

Social- og Indenrigsministeriet har givet alle kommuner ordre til at gennemføre en ekstraordinær kontrol af CPR-registrene inden første oktober, og den niende november kommer de første korrigerede CPR-tal fra Danmarks Statistik, hvor man får den første indikation af, hvor stor en rolle spøgelsesborgerne har spillet for det stigende antal borgere med lav indkomst.