Ny forskning om borgerinvolvering

Del artiklen:
Nyt forskningsprojekt om deltagerkultur i Danmark.

Kulturhusene i Europa og Danmark er særligt dygtige til at facilitere mange og meget forskellige deltagelses-former. Men det er uklart hvilke former for deltagelse, der rent faktisk finder sted, og hvilke effekter disse har. Det undersøges nu i projekt DELTAG sammen med en række kulturhuse.

Af Lene Vind, [email protected]

Lene Vind, [email protected]

Det er landsforeningen Kulturhusene i Danmark i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet ved Institut for Kultur og Kommunikation og Center for Kulturevaluering, som har taget initiativ til undersøgelsen af kulturel deltagelse i Danmark.

DELTAG undersøger kulturhuse og andre borgerinvolverende kulturinstitutioner i Danmark ved at skabe og dele viden på området. Mennesker med stærke tilknytninger til det lokale kulturliv i hele landet samarbejder med et lille forskerteam om at indsamle og udvikle ny viden om aktiviteter og deltageles-former i borgerinvolverende kulturinstitutioner i Danmark.

DELTAG-projektet både undersøger hvad deltagelse er og anvender aktiv deltagelse som metode. I den proces får op til 35 aktivt deltagende huse/institutioner nye værktøjer til at undersøge deres egne aktiviteter og til at skabe nye faglige netværk og ny viden om deltagelse, udvikling og engagement i lokalsamfundet.

Baggrund
I baggrunden for projektet skriver DELTAG, at vi samfundsmæssigt oplever, at en stigende ulighed, polarisering og marginalisering i de vestlige samfund truer med at destabilisere demokratiet og underminere tilliden til de offentlige institutioner. Politisk og socialt er det et stort problem, hvis mange borgere mener, at deres stemme ikke bliver hørt, og at de derved ikke føler sig som en del af samfundet. Der er derfor et udbredt ønske om at fremme nye former for et deltagende medborgerskab, der gerne både skal give borgerne indflydelse og samtidig styrke fællesskaber på tværs af forskellige borgergrupper.

Kulturhusene i Danmark og Aarhus Universitet
På den baggrund tales og skrives der ofte om publikumsudvikling, brugeroplevelser, samskabelse m.m. Fælles for begreberne er, at de refererer til borgernes aktive deltagelse, men at det i praksis er uklart hvilke former for deltagelse, der rent faktisk finder sted, og hvilke effekter disse har. Det europæiske forsknings projekt RECcORD, der blev afsluttet i 2017, viste at kulturhusene i Europa og Danmark er særligt dygtige til at facilitere mange og meget forskellige deltagelses-former, og derfor har landsforeningen Kulturhusene i Danmark i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet taget initiativ til en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af kulturel deltagelse i Danmark.

Udvikling og forskning
DELTAG gennemfører på den baggrund et landsdæk­kende forsknings- og udviklingsprojekt, der med et involverende og deltagelsesbaseret undersøgelsesdesign afdækker ny viden om det lokale kulturlivs deltagelses-former, og samtidig skaber faglige og konkrete udviklingsmuligheder for de aktive deltagere i projektet. Det betyder, at op til 35 kulturhuse/borgerinvolverende institutioner/aktiviteter kan deltage i projektet i et forløb, der strækker sig over halvandet år. Forløbet indeholder bl.a. to faglige seminarer, en række lokale/regionale faglige udviklingsaktiviteter planlagt af de aktive deltagere, undersøgelse af eget hus/aktivitet og en afsluttende konference.

Aktiv deltager?
Hvis man er interesseret i at være aktiv deltager i projektet, er der en introduktionsvideo på dette link eller mere info om projektet, kan man downloade DELTAG info-pjecen her.
Ansøgning sker via denne formular google-formular på dette link senest 1. oktober.

Projektet er støttet af Nor­dea-fonden med 3.350.000 kroner.