Intet nyt om besparelser på kulturområdet

Del artiklen:
Der er ingen afklaring om finansloven for 2020 viderefører omprioriteringsbidraget.(Arkivfoto)
Fotograf: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Forslag finanslov 2020 er stadig ikke fremlagt, og derfor er der ingen afklaring af, om omprioriteringsbidraget på kulturområdet fortsætter de kommende år.

Af Lene Vind, [email protected]

Lene Vind, [email protected]

Regeringen fremlægger sit egentlige forslag til finanslov 2020 den 1. oktober, og det foreliggende tekniske forslag til finansloven bygger udelukkende på de seneste års beslutninger og fortæller intet om den nye regerings politik på kulturområdet.

Hos de Radikale Venstre er der en vis interesse for omprioriteringsbidraget, og derfor stillede kulturordfører Zenia Stampe sidst i august følgende spørgsmål i Folketingets kulturudvalg:

”Ministeren bedes i tabelform redegøre for, hvad en fortsættelse af omprioriteringsbidraget på kulturområdet vil betyde for de statslige kulturinstitutioner i 2020 og frem mod 2023”.

Kulturminister Joy Mogensen (A) svarede i sidste uge med et par tabeller og en formulering med følgende ordlyd, hvor udelukkende ordet “såfremt” kan fortolkes i retning af en vis usikkerhed om fremtidig praksis.

”Tabel 1 viser omfanget af omprioriteringsbidraget på Kulturministeriets område, såfremt bidraget videreføres i hele perioden 2020-2023. Tabellen viser det samlede omprioriteringsbidrag på kulturområdet og på de enkelte institutioner samt øvrige hovedkonti. Statslige kulturinstitutioner er markeret med fed skrift.
Jeg skal for fuldstændighedens skyld nævne, at omprioriteringsbidraget blot er ét element i fastsættelsen af kulturinstitutionernes bevillinger. De enkelte beløb og fordelingen over årene påvirkes også af en række andre faktorer, herunder bl.a. tilførsel af nye bevillinger, pris- og lønregulering mv.”

Se tabellerne her.

Omprioriteringsbidraget har betydet, at kulturinstitutionerne siden 2016 årligt har modtaget to procent mindre i offentlig støtte. Under forårets valgkamp lovede både Venstre og Socialdemokratiet at afskaffe besparelserne helt.

I det fælles forståelsespapir, som Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten formulerede inden regeringsdannelsen, fremgik det, at omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet skal afskaffes. Det samme blev ikke nævnt vedrørende kulturens institutioner.

Kulturområdet er heller ikke fritaget i det forberedende notat fra Finansministeriet om prioriteringer på finansloven for 2020, som Altinget netop har offentliggjort.