Forebyggelse skal standse væksten i udgifter til det specialiserede område

Del artiklen:
Social - og indenrigsminister Astrid Krag (S) bliver lidt mere præcis om, hvornår forhandlingerne om en reform af det kommunale udligningssystem går igang. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix)

Nu er det slut med fokus på strammere visitering til det specialiserede socialområde. Ny aftale mellem KL og regeringen skal istedet fokusere på en tidlig indsats. Se sammenligning mellem teksten i den nye og gamle kommuneaftale.

Af Arne Ullum, [email protected]

Af Arne Ullum, arne-nb-medier.dk

Regeringen og kommunerne har aftalt et udviklingsarbejde på det specialiserede socialområde, som især skal fokusere på at styrke en forebygende eller tidlig indsats og på den måde stoppe den kraftige udgiftsvækst.

Dermed skifter fokus i arbejdet med at få styr på de stærkt stigende udgifter fra strammere visitering til udvikling og forebyggelse. Det er ifølge social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) kun blevet muligt, fordi regeringen har givet kommunerne flere penge.

“Det at vi har kunne sikre demografien og har kunne lægge noget oveni, betyder, at der i de enkelte kommuner bliver et anderledes rum til udvikling, end man har haft i de andre år, hvor man har været bagud og skulle skære på kernevelfærden,” siger ministeren.

Hun lægger vægt på, at  kommunerne og staten skal forsøge at finde bedre veje til at levere service på det specialiserede socialområde.

“Vi har brug for at kigge nærmere ind i, hvad det er for udfordringer, som presser på udgifterne, men også hvad er det egentlig for hjælp, der er mulighed for at give. Kan vi gøre noget lovgivningsmæssigt for, at det bliver lettere, enklere og bedre at sætte tidligere ind? Er der nogen steder vi skal gentænke, om der står silotænkning i vejen for den bedste hjælp? Tilsvarende skal kommunerne gå ind i,  hvad kan de gøre for at sikre den rigtige hjælp til mennesker med særlige behov,” siger Astrid Krag.

Klart fokusskifte fra besparelser til tidlig indsats

En sammenligning af kommuneaftalen med den borgerlige regering for 2019 og 2020-aftalen med S-regeringen viser et meget klart skift fra omkostningsreduktioner gennem skarpere prioritering til fokus på at standse væksten i udgifterne gennem forebyggelse og tidlig indsats.

Sammenligningen er interessant, fordi den dokumenterer et meget klart skifte i prioriteterne på det specialiserede område – som blandt andet omfatter handicappede og psykisk syge.

I økonomiaftalen for 2019 er der fokus på, at “de økonomiske rammer nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre udgifterne,” og at det fælles analyseprogram på det specialiserede socialområde, “skal identificere initiativer, der kan medvirke til dels at understøtte den faglige udvikling på det specialiserede socialområde, dels at understøtte kommunernes prioriteringsmuligheder på området.”

I økonomiaftalen for 2020 skal man lede længe for at finde et fokus på lavere omkostninger. Det primære fokus er, at “et fælles arbejde skal danne grundlag for en drøftelse af, hvordan indsatsen tilrettelægges og prioriteres mest hensigtsmæssigt for forskellige målgrupper. I arbejdet inddrages kommunernes erfaringer med rehabilitering og med at iværksætte hurtige og lette forebyggende indsatser, som kan støtte borgerne, inden de får behov for mere indgribende indsatser.”

Faktisk nævnes økonomien slet ikke, bortset fra at “det nye, fælles samarbejde også [skal] undersøge kommunernes tildeling (visitation) til konkrete indsatser på det specialiserede voksenområde.”

Indenrigs er flyttet til socialministeriet

Mens Indenrigsministeriet under VLAK-regeringen lå sammen med Økonomiministeriet, så holdt det under den ny S-regering flyttedag til Socialministeriet. Her ligger det traditionelt under et-parti-regeringer, hvor der ikke er behov for at sprede magten over økonomien ud på flere partier.

Ifølge indenrigs- og socialminister Astrid Krag (S) er der dog også en politisk pointe i, at ministeriet nu ligger sammen med socialområdet.

“Hvis du sammenligner mig med Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), så er det klart, at fokus er skiftet fra skattelettelser til velfærd,” siger hun.