Nordea: Afmatningen rammer Europa, men Danmark klarer sig

Del artiklen:
Foto: Linda Kastrup/Scanpix 2011

Verdensøkonomien bremser op, men Danmark er et af de lande i Europa, som klarer sig bedst, siger Nordea og nedjusterer sin vækstprognose. Trumps handelskrig er forklaringen – og bilindustriens krise.

Af Uffe Gardel, [email protected]

Af Uffe Gardel, [email protected]

“Frygten hersker” på finansmarkederne, konstaterer Nordea onsdag i sin nyeste økonomiske prognose, Nordea Economic Outlook, og foretager, hvad man selv kalder en markant nedjustering af forventningerne til væksten i verdensøkonomien.

For hele verden nedjusteres vækstforventningen for 2020 fra 3,3 til 2,9 procent. Det er det laveste niveau siden finanskrisen. For Euroområdet nedjusteres den fra 1,2 til 0,7 procent.

På den baggrund klarer Danmark sig stadig fint; Nordea forventer næste år en vækst på 1,6 procent. Det er bedre end de fleste af de økonomier, vi normalt sammenligner os med – og på højde med USA.

“Dansk økonomi er bundsolid,”siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen og peger på, at både Danmarks lønkonkurrenceevne og bytteforhold er blevet forbedret, samtidig med at den indenlandske efterspørgsel og investeringsaktivitet er høj.

Ude i verden er flere EU-lande økonomisk presset, og kontinentets økonomiske motor, Tyskland, er tæt på at gå i reccesion. Ligesom i Danmark har servicesektoren i Tyskland det bedre end fremstillingssektoren, men en forskel på de to lande er, at dansk industriproduktion generelt er langt mindre konjunkturfølsom end tysk; ikke mindst den store danske eksport af medicin og grøn teknologi er modstandsdygtig over for konjunkturudviklingen.

Den vigtigste internationale årsag til den økonomiske opbremsning er USA’s handelskrig med Kina, og Nordea forventer, at konflikten vil blive skærpet, og at Trump vil ende med at lægge 25-30 procents told på næsten al kinesisk eksport til USA.

Nedgangen i bilindustrien i Tyskland og Kina er dog en medvirkende årsag. Også Kina har indført nye emissionskrav til branchen, hvilket har ført til en tilbagegang i produktionen.

“Det er en meget betydende faktor,” siger Helge J. Pedersen om presset på bilindustrien.