Politisk aftale sikrer midlertidigt børnetilskud

Del artiklen:
Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister (S). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

S-regeringen har fået den første delaftale fra forståelsespapiret med støttepartierne i hus.

Af Uffe Gardel, [email protected]

Regeringen har indgået en aftale med De Radikale, SF og Enhedslisten om et midlertidigt børnetilskud til familier, der er ramt af integrationsydelsen eller kontanthjælpsloftet. Dermed har man taget fat på udmøntningen af aftalerne i de fire partiers forståelsespapir fra i sommer, Retfærdig retning for Danmark.

Der er afsat 250 millioner kroner om året til børnefamilierne, og cirka 27.900 børn ventes at få gavn af tilskuddet.

“Det er godt, at vi her og nu hjælper de børnefamilier, som er hårdt spændt for på grund af de lave ydelser – og det gælder ikke mindst enlige forsørgere,” siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Forhandlingerne blev åbnet med en invitation fra Peter Hummelgaard den 9. juli, og det er ifølge Ritzau cirka en måned siden, at de fire partier for første gang gik til forhandlingsbordet.

Dengang udtrykte parterne en forventning om hurtigt og ret uproblematisk at kunne lande en aftale.

Regeringens støttepartier ønsker alle, at både kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen bliver fjernet.

Tilskuddet skal være gældende, indtil S-regeringens ydelseskommission er kommet med sit bud på, hvordan ydelser som integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet skal indrettes fremover.

Ydelsesreform næste sommer

Med den nye aftale er der banet vej for nedsættelse af ydelseskommissionen, og den skal ifølge regeringens og dens støttepartiers forståelsespapir senest efter 12 måneder, altså inden udgangen af juni 2020, fremlægge sine forslag til ændringer på ydelsesområdet.

Ifølge forståelsespapiret skal kommissionens forslag “afhjælpe problemerne med børnefattigdom og understøtte, at flere kommer i beskæftigelse og at ydelsessystemet indrettes mere enkelt. Anbefalingerne skal også anvise en erstatning for kontanthjælpsloftet, således at det afskaffes, uden at det omvendt bliver muligt at modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang.”

FAKTA: Aftale om midlertidigt børnetilskud

Her er hovedelementer i aftalen, som er den første delaftale, regeringen har indgået med støttepartierne:

Tilskuddet er målrettet børn fra 0-14 år i børnefamilier, der er berørt af integrationsydelsen eller kontanthjælpsloftet.

Aftalepartierne skønner, at tilskuddet vil hjælpe cirka 14.300 børnefamilier og cirka 27.900 børn.

Det månedlige tilskud udgør 700 kroner per barn af særligt hårdt ramte (integrationsydelsesmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere).

Tilskuddet udgør 600 kroner per måned per barn af enlige og 550 kroner per barn af øvrige i målgruppen. Derudover skal enlige forsørgere have et supplerende tilskud på 650 kroner per måned.

Det maksimale børnetilskud vil afhænge af det beløb, som børnefamilierne har mistet som følge af kontanthjælpsloftet og/eller integrationsydelsen.

Det nye tilskud skønnes at medføre merudgifter for cirka 250 millioner kroner. Hertil kommer udgifter til en it-løsning samt udgifter på 20-30 millioner kroner, fordi den vedtagne reduktion af integrationsydelsen for forsørgere per 1. januar 2020 bliver annulleret.

Tilskuddet skal være gældende, indtil regeringens ydelseskommission senest næste sommer har fremlagt sine anbefalinger til et nyt ydelsessystem, og det nye system er trådt i kraft forventet medio 2021.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet via Ritzau.

U.G.