Stor udgiftsvækst bag de fleste budgetoverskridelser

Del artiklen:
Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix

Stort set alle de kommuner, som har haft kraftige budgetoverskridelser på det specialiserede børne-ungeområde, havde også kraftig vækst i udgifterne.

Af Uffe Gardel

Meget tyder på, at der er én faktor mere end noget andet, som forklarer budgetoverskridelserne på det specialiserede børn- og ungeområde: Udgifterne vokser kraftigt.

VIVE’s nye analyse af socialområdet viser endnu engang et generelt billede af budgetoverskridelser; otte ud af ti kommuner har i 2018 brugt mere end budgetteret, mens to ud af ti har overskredet budgetterne med mere end ti procent.

“Det kan skyldes udfordringer med udgifts- og resultatstyringsredskaberne på områderne, samt at området dækker en gruppe borgere med meget sammensatte og komplekse behov, og hvor dyre enkeltsager kan vælte kommunens budget på området”, siger professor i kommunaløkonomi Kurt Houlberg fra VIVE som forklaring på budgetoverskridelserne.

Budgetterne skrider, når udgifterne stiger

NB-Økonomi har set nærmere på de kommuner, som ifølge VIVE har de største budetoverskridelser målt i kroner pr. 0-22-årig i kommunen. Og det viser sig, at af de 24 kommuner, som har en overskridelse på mere end 1.000 kroner pr. barn eller unge, har alle på nær én i 2018 haft større udgiftsvækst end landsgennemsnittet. I 2018 voksede kommuenrnes udgifter til det specialiserede børne- og ungeområde med 2,4 procent under ét, men kommunerne med de store overskridelser havde også større vækst end de 2,4 procent.

Faktisk havde otte af de 24 kommuner en udgiftsvækst i 2018 alene på over ti procent på dette område.

På landsplan har det specialiserede børneområde generelt de senere år været et af de områder, hvor kommunerne har haft sværest ved at styre deres økonomi. Væksten på landsplan har over de sidste fem år været på i gennemsnit 3,7 procent årligt, altså betydeligt over inflationen.