Socialbudgetter skrider igen for kommunerne

Del artiklen:
Foto: Linda Kastrup/Scanpix

Kommunerne har fortsat svært ved at holde budgetterne på det specialiserede socialområde, viser ny analyse fra VIVE.

Af Uffe Gardel, [email protected]

Af Uffe Gardel, [email protected]

Otte ud af ti kommuner brugte sidste år flere penge på det specialiserede socialområde, end de havde budgetteret med. Og i to ud af ti kommuner var budgetoverskridelserne på mere end ti procent. Det fremgår af en ny analyse fra VIVE.

Det specialiserede socialområde er en af de helt store poster i de offentlige udgifter i Danmark; i 2017 blev der ifølge VIVE i alt brugt 42,5 milliarder kroner på dette område, der blandt andet omfatter udsatte børn og unge, personer med handicap og misbrugere.

“Der er en stigende tendens til, at mange kommuner oplever udfordringer med den økonomiske styring på det specialiserede socialområde. Det kan skyldes udfordringer med udgifts- og resultatstyringsredskaberne på områderne, samt at området dækker en gruppe borgere med meget sammensatte og komplekse behov, og hvor dyre enkeltsager kan vælte kommunens budget på området,” siger Kurt Houlberg fra VIVE, der er professor i kommunaløkonomi.

Overskridelser gentages

Ifølge VIVE er det i høj grad er de samme kommuner, der har udfordringer med at overholde budgettet. For eksempel kæmper de kommuner, der havde svært ved at overholde budgetterne til udsatte børn og unge i 2017, stadig med det i 2018.

”At de samme kommuner år efter år har udfordringer med at overholde budgettet kan skyldes flere ting. Det kan for eksempel være, at kommunerne bevidst eller ubevidst er for optimistiske i budgetlægningen eller følger op på budgettet på en anden måde. Der kan også være tale om en lille kommune med en sårbar økonomi eller en tilflytning af familier med mange børn med behov for forebyggende foranstaltninger eller anbringelser uden for eget hjem”, siger Kurt Houlberg.

De største overskridelser

Voksenområdet har været præget af store ændringer af kontoplanen, som kan have vanskeliggjort budgetteringen, men VIVA har i en særskilt analyse set på budgetoverskridelserne på det specialiserede børne- og ungeområde og sat dem i forhold til antallet af 0-22 årige i de enkelte kommuner. Her er de 24 kommuner, hvor overskridelserne i 2018 udgjorde mere end 1.000 kr. pr. 0-22-årige:

Budgetoverskridelse på området for udsatte børn og unge, 2018, kr. på. 0-22-årige. Kilde: VIVE.