Landdistriktenes frontkæmper afløser Frederiksberg-politiker som Venstre indenrigsordfører

Del artiklen:
Anni Matthiesen er en stærk forkæmper for landdistrikterne, som overtager posten som indenrigsordfører i Venstre efter Frederiksberg-politikeren Jan E. Jørgensen. (Foto: Keld Navntoft/SCANPIX DANMARK 2011)

Venstre foretager markant skift på posten som indenrigsordfører. Frederiksbergpolitikeren Jan E. Jørgen erstattes med Anni Matthiesen, der er kendt som en entusiastisk forkæmper for landsdistrikterne. Læs hvorfor, det kan påvirke Venstres ageren i de kommende forhandlinger om kommunal udligning.

Af Arne Ullum, [email protected]

Af Arne Ullum, [email protected]

Da Venstres i går valgte Anni Matthiesen som ny social- og kommunalordfører markerede partiet et markant skifte fra den hidtidige indenrigsordfører Jan E. Jørgensen, der ofte og højlydt har kæmpet for hovedstadskommunernes og især Frederiksbergs interesser i spørgsmål om kommunal udligning, udflytning af arbejdspladser og investeringer i infrastruktur.

Anni Matthiesen har modsat i mange år kæmpet for landdistrikterne, og var allerede inden valget til Folketinget i 2011 med til at kæmpe for oprettelsen af Udvalget for Landdistrikter og Øer, som hun senere blev et meget dedikeret medlem af. Med privatbase i Krogager nær Grindsted og politisk base i Vejen Kredsen kunne kontrasten til Jan E. Jørgensens base på Frederiksberg dårligt være større.

Kilder tæt på Venstre siger, at skiftet først og fremmest skal ses som et fravalg af Jan E. Jørgensen, der gang på gang har udfordret store dele af provinsen ved at kæmpe meget indædt for Frederiksberg interesser, hvor han er viceborgmester.

Klar Venstre-linje til fordel for provinsen

Valget af indenrigsordfører er særlig interessant i år, fordi Anni Matthiesen formentlig bliver en af Venstres forhandlere, når et flertal i Folketinget skal forsøge at blive enige om en reform af den kommunale udligning.

Mens Venstre i foråret 2018 bøjede sig for regeringsparterne i Liberal Alliance og Konservative ved at acceptere et reformudspil, der beskyttede hovedstadskommunerne, så understreger valget af Anni Matthiesen, at Venstre denne gang tydeligere vil kæmpe for at flytte penge fra især København til provinsen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde det meget klart under en valgduel med Mette Frederiksen i Aabenraa:

“København har supergod likviditet – København er en af de kommuner der skal aflevere,” lød det fra Lars Løkke Rasmussen. “Det er en bunden opgave for et nyt Folketing, for der er kommuner rundt i landet, som simpelthen ikke har økonomi til at gøre det, som de skal.”

Kristian Jensen vil udjævne skatte og serviceforskelle

Partiets næstformand Kristian Jensen gik reelt et skridt videre, da han ifølge TV2/Fyn udtalte, at “den kommunale udligning skal sikre et nogenlunde ensartet serviceniveau og skatteniveau i samtlige danske kommuner.”

I det nuværende udligningssystem er det en indbygget konsekvens, at hvis kommunerne skal have samme serviceniveau, så vil der være en forskel i skatten på fem procentpoint mellem kommunerne med de højeste og laveste indkomster, og derfor er det en logisk konsekvens af Kristian Jensens udtalelser, at han vil kæmpe for en markant ændret byrdefordeling til fordel for kommuner med lave indkomster.

Begge udtalelser er reelt et opgør med de forslag, som økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille på regeringens vegne fremlagde i foråret 2018, og som dannede grundlag for de senere skibbrudne forhandlinger. Her lykkedes det især De Konservative at få gennemført forandringer, som beskyttede kommunerne i hovedstadsområdet.

Anni Matthiesen har hidtil være børne- og undervisningsordfører, men hun blev reelt skubbet væk af de tilbagevendte ministre.

Venstres ekstremt stærke sundhedspolitiker, tidligere innovationsminister Sophie Løhde, er ikke overraskende blevet ny sundhedsordfører. Dermed var det oplagt, at tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby vendte tilbage til sit gamle kerneområde som undervisningsordfører, hvorved hun skubbede Anni Matthiesen væk fra hendes hidtidige ordførerskab.

Men spørgsmålet er, om det kommer Anni Matthiesen så meget på tværs. Som en mangeårig frontkæmper for landdistrikterne giver den nye post hende en unik chance for i et år med udligningsforhandlinger at sætte sit langvarige præg på balancen mellem Købehavn og den provins, som hun har brugt en stor del af sin politiske karriere på at kæmpe for.