Her er de fire største bankers svar på bankråds forslag om hvidvask-klausuler i kontrakter

Del artiklen:
Det var hvidvaskskandalerne i danske Bank, som fik kommunerne til at nedsætte det særlige bankråd. (Foto:Jacob Gronholt-Pedersen )

Alle de fire største banker bakker op bag Finans Danmarks generelle afvisning af kravene om hvidvaskklausuler i kontrakterne med kommunerne. Men der er forskelle i bankernes svar på, hvor villige de er til at diskutere sagen med kommunerne. Se alle svar har. (Bemærk – supplerende udtalelse fra Danske Bank).

Af Arne Ullum, [email protected]

NB-Økonomi har bedt de fem største banker i Danmark forholde sig til forslagene om hvidvaskklausuler i kommunernes. Her er svarene:

Danske Bank, Visti Nielsen, Head of Public Sector:

”Vi bakker i Danske Bank op om arbejdet med KL’s bankråd og støtter også op om de otte governanceprincipper. Men vi er samtidigt enige med Finans Danmark i, at de krav, der derudover er lagt op til, at kommunerne skal stille i fremtidige udbudskontrakter, kan risikere at blive uhensigtsmæssige – både i forhold til prisen og det antal banker, der vil have mulighed for at deltage i et sådan udbud.

Vi har ikke noget problem med, at man indføjer de otte governanceprincipper som en del af kontrakterne. Men generelt kan vi være lidt bekymrede for, at der kommer for meget kompleksitet ind i disse kommuneaftaler. Det vil kunne betyde mere administration og evt. risikoafdækning, hvilket kan blive nødvendigt at kompensere via højere priser. Det gælder fx en del af de elementer, der ligger i de tre øvrige anbefalinger, som vi derfor ikke anbefaler bliver en del af kontrakterne.”

Nordea, presseafdelingen:

“Vi er helt på linje med Finans Danmark i forhold til dette og støtter således de otte governance-principper fuldt ud. Vi har et godt og tæt samarbejde med vores mange kommunale kunder, og det ser vi meget frem til også at have i fremtiden. I forhold til de fire anbefalinger, vil vi tage dialogen med kommunerne individuelt, når det bliver relevant.”

Sydbank, områdedirektør for Erhverv, Morten Barsballe:

”Vi synes bestemt governanceprincipperne er et sympatisk tiltag og i overensstemmelse med, hvordan vi arbejder i Sydbank med ordentlighed og ansvarlighed. Men hvorvidt og i hvilket omfang de fire anbefalinger kommer til at spille ind i forholdet med vores offentlige kunder afhænger af den konkrete forhandling og aftale med den enkelte kunde. Ligesom prisen i øvrigt også er det.”

Jyske Bank, Erik Qvirin Hansen, direktør for Kommunikation og Marketing:

“Jyske Bank bakker op om anbefalingerne fra KL’s bankråd om god governance i forholdet mellem kommuner og banker. Vi har ikke taget stilling til, hvordan vi vil forholde os til, at det bliver indføjet i kontrakterne.”

Spar Nord har først mulighed for at svare efter sommerferien.

 

Tilføjelse fredag kl 18.12: Redaktionen modtog efter deadeline en supplerende udtalelelse fra Danske Bank, som er indføjet.