Bankerne truer med højere priser, hvis kommuner kræver hvidvask-krav ind i kontrakter

Del artiklen:
Finans Danmarks adm. direktør Ulrik Nødgaard afviser på bankernes vegne forslag til nye kontrakter med kommunerne, hvor bankerne forpligter sig til at bekæmpe hvidvask. Hvis kommunerne alligvel står fast, så må de ifølge Finans Danmark forudse højere priser på deres bankydelser. (Arkivfoto: Ritzau/Scanpix)

Kommunerne må forberede sig på at betale mere for deres bankydelser, hvis landets byråd står fast på krav om, at bankerne i deres kontrakter med kommunerne skal forpligte sig til at bekæmpe hvidvask og acceptere sanktioner, hvis de svigter. Dermed flytter kampen mod hvidvask ud i hvert enkelt byråd.

Af Arne Ullum, [email protected]

Af Arne Ullum, [email protected]

Det stort anlagte bankråd, som kommunerne via deres fælles organisation KL nedsatte i januar 2019 efter massiv offentlig kritik af flere bankers rolle i hvidvask af penge, er i første omgang blot endt i et manifest, som reelt ikke tilføjer noget nyt.

Bankernes interesseorganisation Finans Danmark har nemlig afvist at støtte en stribe anbefalinger fra rådet til, hvordan kommunerne i deres kontrakter med bankerne kunne forpligte bankerne til at bekæmpe hvidvask. Og samtidig truer bankernes fælles organisation med, at prisen på bankydelser vil stige, hvis byrådene kræver de foreslåede tiltag og garantier mod hvidvask ind i kontrakterne.

”Jeg synes virkelig, det er ærgerligt, at Finans Danmark ikke er klar til at stå bag rådets anbefalinger til kontrakter og dermed sende et klart signal til kommunerne og omverdenen om, at de selvfølgelig udviser samfundsansvar og har etikken i orden,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard. “Det er jo helt åbenlyst, at borgerne skal kunne have tillid til, at de banker, kommunerne bruger, har det moralske kompas i orden og er klar til at rette op, hvis de har fået dom eller bøde ifm. en hvidvasksag. Kommunerne er klar til at bruge de nye værktøjer.”

Dermed er det nu op til hver enkelt kommunalbestyrelse i Danmark at kæmpe for at få de anbefalede bestemmelser ind i kontrakterne, så bankerne eksempelvis forpligter sig til at rette op på uetisk adfærd i forbindelse med hvidvask og betale kommunerne for det tab, de måtte lide, hvis sagen er så alvorlig, at kommunen kan ophæve kontrakten med banken.

KL’s formand siger, at han nu sammen med kommunerne vil tage anbefalingerne i brug, så de fremover bliver en central del af kommunernes kontraktforhandlinger med deres banker.

Formanden for Bankrådet, professor Rasmus Feldthusen fra Københavns Universitet, opfordrer også meget klart kommunerne til at kræve de foreslåede bestemmelserne indføjet i kontrakterne med bankerne.

“Jeg håber selvfølgelig også, at de formulerede anbefalinger til kontraktsvilkår vil blive en del af de fremtidige kontrakter mellem kommuner og banker. Governanceprincipperne og anbefalingerne til kontraktsvilkår udgør efter min opfattelse et godt og solidt grundlag for et fremtidigt samarbejde mellem kommuner og banker, som både kommunerne og deres borgere forventer af bankerne,” siger han.

Bankerne truer med højere priser

Finans Danmark har afvist at være medunderskriver på Rådets forslag til de krav, som den enkelte kommune kan fastsætte i deres kontrakter med bankerne.

“Jeg er bekymret for at forslagene til kontraktkrav vil indebære en risiko for at færre banker vil byde ind på opgaverne eller at budene bliver væsentligt dyrere,” siger siger administrerende direktør i Finans Danmark Ulrik Nødgaard.

Finans Danmark erkender, at det nu bliver en debat i de enkelte byråd, hvor hårdt kommunen skal stå på at få indføjet de foreslåede krav ind i kontrakterne.

”Det er i sidste ende op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan kontrakten med banken skal udformes. Jeg håber, at de enkelte kommuner vil udvise forsigtighed og gå i dialog med bankerne, inden de lægger sig fast på, hvilke krav de fastsætter i de fremtidige kontrakter”, siger Ulrik Nødgaard.

Ulrik Nødgaard understreger, at reglerne på hvidvaskområdet er strammet markant de senere år, og at bankerne er fuldt fokuseret på at leve op til al gældende lovgivning. Samtidig har Finans Danmark selv nedsat en task force, som skal komme med anbefalinger sidst på året ift. bekæmpelse af finansiel kriminalitet. Sidst, men ikke mindst, investerer alle banker i compliance og systemer, som kan minimere risikoen for hvidvask.