Udligning: Større indtægter fra selskabsskat er syv gange bedre end fra indkomstsskat

Del artiklen:
Novo Nordisk er en vigtig forklaring på, at Gladsaxe Kommune har så store indtægter fra selskabsskat, at kommunen reelt er et bedre indtægtsgrundlag end Rudersdal i Nordsjælland. (Foto: Linda Kastrup/Scanpix 2018)

Kommunerne skal kun betale 50 procent i udligning af deres ekstra indtægter på selskabsskat, mens de normalt skal af med 93 procent i udligning af ekstra personsskatter. Det betyder, at Gladsaxe ikke alene bliver en rigere kommune end Rudersdal, men også modtager penge fra Rudersdal. Læs om baggrunden her.

Af Arne Ullum, [email protected]

Af Arne Ullum, [email protected]

En krone i indtægt fra selskabsskat er cirka syv gange mere værd for en kommune end en ekstra krone i kommuneskat på grund af stigende indkomster hos borgerne.

Årsagen er, at kommunerne kun skal aflevere 50 procent af den ekstra indtægt fra selskabsskat i kommunal udligning, mens de fleste kommuner skal af med 93 procent af ekstra indkomst fra øgede kommuneskatter som følge af stigende indkomster hos borgerne.

Gladsaxe Kommune, der blandt andet er hjemsted for den globale insulingigant Novo, får i 2020 får 10.537 kroner i selskabsskat pr. indbygger, og heraf skal kommunen ifølge reglerne betale 50 procent i udligning af den del, som overstiger landsgennnemsnittet pr. indbygger på cirka 1.900 kroner.

Kommunen får dermed 6.237 kroner pr. indbygger efter udligning, og det er cirka 4.300 kroner mere end landsgennemsnittet. Skulle kommunen have fået den samme ekstraindtægt efter udligning fra personsskatter, så skulle den pr. borger have opkrævet næsten 61.500 i kommuneskat.

Gladsaxe har en udskrivningsprocent på 23,6, og dermed skulle gennemsnitsborgeren have tjent omkring 260.000 kroner ekstra i skattepligtig indkomst, før kommunen ville få det samme i indtægt som den nu får fra selskabsskatten.

Til sammenligning får Rudersdal, der er den kommune i Danmark med de højeste personlige indkomster, kun selskabsskatte-indtægter på 3.029 kroner pr. indbygger og 2.464 kroner efter udligning. Hvis kommunen skulle erstatte indtægten fra selskabsskat over landsgennemsnittet efter udligning på cirka 550 kroner med personskat, så skulle hver indbygger i Rudersdal betale omkring 7.850 kroner ekstra i kommuneskat svarende til en ekstra indkomst på knapt 35.000 kroner om året.

Gladsaxe kommune har et udskrivningsgrundlag på 215.861 i 2019, hvilket er 143.579 mindre end Rudersdal, der har et udskrivningsgrundlag på 359.440 kroner. Men den forskel bliver mere end opvejet af, at Gladsaxe har selskabsskatteindtægter efter udligning, som sammenlignet med Rudersdal ville svare til et ekstra udskrivningsgrundlag på cirka 225.000 kroner (260.000 minus 35.000 kroner)

Mens Rudersdal ved udgangen af 2018 havde en kassebeholdning på 1.647 kroner pr. indbygger, så havde Gladsaxe en kassebeholdning på 18.994 kroner pr. indbygger.

Forskellen mellem de to kommuner forstærkes af, at Rudersdal i 2019 betalte 604,2 millioner kroner til hovedstadsudligningen, mens Gladsaxe modtog 86,2 millioner kroner. Årsagen er, at selskabsskatten ikke indregnes i hovedstadsudligningen, men kun i en særlig udligning af selskabsskat.

Rudersdals borgmester Jens Ive (V) har tidligere krævet, at selskabsskatterne skal indgå i beregningen af hovedstadsudligningen, hvilket blandt andet Ballerups borgmester Jesper Würtzen (A) har afvist med den begrundelse, at øget udligning af selskabsskatter vil straffe de kommuner i blandt andet hovedstaden, som har færre velhavende skatteydere, fordi man har brugt store jordarealer til erhvervsgrunde. Mens Rudersdal har mange velhavende borgere, har Ballerup flere virksomheder.