Ni procent af danskerne læser primært nyheder på sociale medier

Del artiklen:
Også de unge bruger ofte sociale medier til at dække deres nyhedsbehov. Foto: Thomas White/Ritzau Scanpix

Personer med lav indkomst, indvandrere og efterkommere samt de unge får i højere grad deres nyhedsbehov dækket via sociale medier og fravælger oftere end gennemsnittet avis og tv. Det viser nye tal fra Danmarks Statistiks Kulturvaneundersøgelse.

Af Lene Vind, [email protected]

Hver ellevte dansker får sit nyhedsbehov dækket ved at læse med på sociale medier og er samtidig ikke-bruger af klassiske nyhedsmedier såsom papiravisen og nyheder på tv. Det fremgår af Kulturvaneundersøgelsen fra Danmarks Statistiks Kulturvaneundersøgelse.

En gruppe, som i højere grad end gennemsnittet fravælger tv og avisen til fordel for nyheder på sociale medier, er personer i den lave ende af indkomstskalaen. Blandt personer med en familieindkomst på 200.000 kroner eller mindre om året får 13 procent deres nyhedsforbrug dækket via sociale medier og fravælger samtidig tv og avis.

”Vi kan se, at folk med lave indkomster generelt har et lavere nyhedsforbrug end gennemsnittet, og at mere af forbruget foregår på sociale medier,” siger specialkonsulent ved Danmarks Statistik Agnes Tassy.

Andelen af dem, der dagligt eller næsten dagligt ser, læser eller lytter til nyheder stiger med indkomsten. Undersøgelsen viser samtidigt, at nyhedsforbruget falder med indkomsten.

”Undersøgelsen viser dog ikke hvilken slags nyheder, brugerne læser på de sociale medier. Her kan der være tale om nyhedsindhold fra meget forskelligartede udbydere. Alt lige fra klassiske nyhedsmedier til hvad nogle forskere har døbt ’junkmedier’,” siger Agnes Tassy.

Kilde: Særkørsel på baggrund af Kulturvaneundersøgelsen

En anden gruppe, som i højere grad end gennemsnittet benytter sig af sociale medier for at tilgå nyheder, er indvandrere og efterkommere. Her svarer 16 procent, at de læser nyheder på sociale medier, men ikke ser nyheder på tv og læser aviser.

”Indvandreres og efterkommeres større brug af sociale medier som nyhedskilder kan hænge sammen med deres interesse i nyhedskilder fra deres oprindelsesland,” vurderer Agnes Tassy.

Kulturvaneundersøgelsen viser, at forbrug af udenlandske medier er størst blandt indvandrere og efterkommere, hvor 47 procent svarer, at de bruger udenlandske nyhedsmedier mod 26 procent af befolkningen som helhed.

Også de unge bruger ofte sociale medier til at dække deres nyhedsbehov. Her svarer 25 procent af de 16-24 årige, at de læser nyheder på sociale medier samtidig med de ikke ser tv-nyheder eller læser avis.

De fleste danskere tilgår nyheder på flere platforme

Det er dog langt størstedelen af danskerne, som tilgår nyhedsindhold på flere platforme – og ikke begrænser sig til én platform. 70 procent af danskerne svarer, at de bruger to til fem nyhedsplatforme til at dække deres nyhedsforbrug, mens 25 procent begrænser sig til én platform.

”De fleste har et medieforbrug, hvor de kombinerer flere forskellige platforme og medietyper,” siger specialkonsulent Agnes Tassy.

”Vi ser dog også på dette parameter, at indvandrere, efterkommere, unge og personer med lav indkomst i højere grad end gennemsnittet begrænser sig til kun én platform.”

Fakta om danskernes nyhedsforbrug

  • 50 procent af danskerne ser, læser eller lytter til nyheder flere gange om dagen. TV’et er danskernes foretrukne adgang til nyheder. Her svarer 70 procent, at de er brugere.
  • Folk med lange videregående uddannelser og høje indkomster har højt nyhedsforbrug, hvor henholdsvis 62 og 61 procent tilgår nyheder flere gange dagligt.
  • Lavt nyhedsforbrug findes blandt indvandrere og efterkommere, hvor 34 procent læser nyheder flere gange om dagen. Ni procent har ikke tilgået nyheder inden for den seneste uge.
  • Personer med en familieindkomst på under 200.000 kroner om året har også et relativt lavere nyhedsforbrug. Her har 42 procent tilgået nyheder flere gange om dagen og 7 procent har slet ikke læst nyheder den seneste uge.
  • Alder har også betydning for nyhedsforbruget. 65-74 årige er storforbrugere af nyheder med 74 procent som tilgår nyheder dagligt. Blandt 16-24 årige tilgår kun 19 procent nyheder flere gange om dagen.

Kilde: Danmarks Statistiks Kulturvaneundersøgelse