Ældrebyrde bliver meget skævt fordelt på kommuner

Del artiklen:

Danmark bliver ældre, men stigningen i de 65+årige bliver meget ujævnt fordelt. Det viser en analyse af Danmarks Statistiks nyeste befolkningsfremskrivning. Udviklingen vil lægge pres på den kommunale udligning.

Af Uffe Gardel, [email protected]

Af Uffe Gardel, [email protected]

Nordsjælland, Vestjylland og Himmerland – her vil Danmarks ældre i særlig grad klumpe sig sammen de kommende år, efterhånden som landets befolkning bliver ældre. Tilvæksten i borgere, som vil være fyldt 65, bliver nemlig geografisk meget ujævnt fordelt, viser NB-Økonomis analyse af den nyeste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik.

Og i nogle tilfælde vil fordelingen føre til meget skæv sammensætning af befolkningen. I 2045, altså om 26 år, vil hver fjerde indbygger være fyldt 65, men faktisk vil der til den tid være 12 kommuner, hvor mere end hver tredje indbygger er over 65. De mest forgubbede kommuner bliver ø-kommunerne Læsø, Samsø, Ærø, Fanø og Langeland, og her vil ældreandelen komme op på mellem 40 og 45 procent. Næsten halvdelen af borgerne i disse kommuner vil dermed være pensionister eller godt på vej til at blive det.

Ser man på hvilke kommuner, der får den største stigning i ældreandelen, springer det i øjnene, at en håndfuld nordsjællandske kommuner ligger helt i top. Det drejer sig om Halsnæs, Gribskov, Helsingør og Frederikssund, som alle vil få større stigning i den ældre befolkning end de områder, man traditionelt kalder udkantsområder.


Pres på kommunal udligning

Men der er forskel på de ældre i Nordsjælland og Vestjylland, siger Mathias Ruge, som er analytiker hos VIVE.

”De ældre i Nordsjælland og i omegnskommunerne omkring Århus har typisk store pensionsformuer, der endnu ikke er betalt skat af,” siger han.

”De betyder, at disse ældre vil få mindre i offentlig pension og betale mere i skat. Det vil formentlig også betyde, at de i højere grad vil komme til at klare sig selv uden at trække på offentlig hjælp. De kan betale selv, hvis de har brug for hjælp, og man er også typisk ved en smule bedre helbred, når man har penge – sådan plejer det at hænge sammen. Men kigger vi  på Jyllands vestkyst og de små ø-kommuner, så er det en anden type ældre, de får, og de kommer i højere grad til at få brug for offentlig hjælp og pleje. Det skal man tage med i betragtning, når man kigger på dit kort over, hvor de ældre kan ventes at bo i 2045.”

Og dermed er det uundgåeligt med et kraftigt pres på den kommunale udligning med krav om flere penge til de mest forgubbede kommuner.

”Dette er en problemstilling, som virkelig vil komme til at belaste den kommunale udligning. De kommuner, som rammes hårdest – i Vestsjælland, på øerne, Lolland-Falster, og så videre – har ikke fremover råd til at opretholde det serviceniveau over for de ældre, de har i dag,” siger Mathias Ruge.

“Og de har groft sagt valget mellem at skrue ned for tilbuddene eller at få flere penge via den centrale udligning. Alternativt kan de selvfølgelig håbe på et teknologisk mirakel, som vil gøre det muligt at lade robotter overtage en stor del af ældreplejen, så der på den måde kan frigøres midler.”