Bredt flertal vil have opgør med udskældt offentlighedslov

Del artiklen:
De Konservatives Søren Pape Poulsen ønsker fortsat flere lempelser af offentlighedsloven, selvom det ikke lykkedes i VLAK-regeringen
Fotograf: Scanpix/Ritzau/

Kun Venstre og Socialdemokraterne stritter imod afskaffelsen af omstridt regel.

Af Ritzau

Et bredt flertal af partier fra begge sider af Folketinget melder nu ud, at de er parate til at ændre den stærkt udskældte offentlighedslov fra 2013 ved at fjerne de paragraffer, som ifølge Ombudsmanden og en række eksperter har skabt mere lukkethed i ministerierne.

Både Enhedslisten, SF, Radikale, Alternativet, Dansk Folkeparti – og regeringspartierne Konservative og Liberal Alliance oplyser til Radio24syv, at man efter et valg vil arbejde på at afskaffe de tre konkrete paragraffer, der er blevet kritiseret for at begrænse åbenheden i centraladministrationen.

Kun Venstre og Socialdemokraterne stritter imod og vil kun tale om en justering af den omstridte ministerbetjeningsregel (§24).

”Man kan ikke fjerne de tre paragraffer uden at sætte noget andet i stedet. Vi har fremlagt et forslag til en ændring af offentlighedsloven, der ville lempe ministerbetjeningsreglen ganske betragteligt, men det lykkedes desværre ikke at nå til enighed i forligskredsen,” skriver Venstres Jan E. Jørgensen i en sms.

Han ønsker ikke at stille op til interview og svare på yderligere spørgsmål.

Socialdemokraternes Trine Bramsen anerkender, at ministerbetjeningsreglen er blevet tolket for rigidt i de senere år, men hun mener alligevel, at embedsværket og ministre bør have et fortroligt arbejdsrum.

”Vi er villige til at se på andre forslag, men de kom aldrig i forligskredsen, og det er ærgerligt, for i stedet for at gøre det til en kampplads om, hvem der vil åbne mest op, burde det tage udgangspunkt i, hvordan vi på den ene side sikrer ministre i at kunne få den bedst mulige og sandfærdige betjening og på den anden side – hvordan vi undgår, at rullegardinet går ned for centrale oplysninger, som har offentlighedens interesse,” siger hun.

Alle øvrige partier i Folketinget ønsker, at ministerbetjeningsreglen fjernes, ligesom de også vil have afskaffet paragraf 22 og 27, som i dag blokerer for henholdsvis indsigt i kalendere og dokumenter, som bl.a. udveklses mellem ministerier, myndigheder og politikere i forbindelse med udarbejdelse af lovgivning.

”Den er gal med alle tre paragraffer. Især paragraf 24 – det er den største forhindring, og vi er nødt til at tage en runde med hele loven efter valget. Indtil videre har det været som at slå i en pude,” siger Dansk Folkepartis Peter Skaarup.

Og Enhedslisten så gerne en større gennemskrivning af hele loven.

”Enhedslisten ønsker, at udgangspunktet skal være en åbenhed i den offentlige forvaltning – ikke en beskyttelse af magthavernes mulighed for at træffe problematiske beslutninger bag lukkede døre. Også den offentlighedslov, der var gældende før 2014, rummede problematiske muligheder for at give offentligheden afslag på aktindsigt i oplysninger, der burde være fuld åbenhed omkring,” lyder det fra partiet.

LA og K vil sløjfe regler

En lempelse af offentlighedsloven og ministerbetjeningsreglen har ellers længe været på VLAK-regeringens dagsorden.

I regeringsgrundlaget fra november 2016 fremgik det, at regeringen i forbindelse med en evaluering af loven i 2017 ”vil lempe ministerbetjeningsreglens beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces i forhold til de nuværende regler.”

Men regeringen og forligskredsen kunne ikke nå til enighed om en lempelse, og derfor lykkedes det ikke VLAK at nå i mål med ambitionen fra regeringsgrundlaget.

Liberal Alliance og Konservative vil modsat Venstre fortsat arbejde for at fjerne de tre omstridte paragraffer.

”Det er fortsat vores ambition at offentlighedsloven skal lempes. Det ser vi frem til at drøfte med Folketingets partiet på den anden side af valget,” siger De Konservatives Justitsminister Søren Pape Poulsen.

Søren Pape Poulsen tilføjer, at han står fast på sin udtalelse fra 2015 til Politiken, om at “man er gået for langt med den her lov,” og at man “som minimum” skal ændre de tre omstridte paragraffer.

Spørgsmål: Hvorfor er man så ikke nået længere i den nuværende regering?

“Fordi forligskredsen, inkl. Socialdemokraterne og Venstre jo også skulle med på vognen,” lyder det.


FAKTA:

De tre udskældte paragraffer i offentlighedsloven:

Paragraf 22, kalenderindsigten:

Retten til aktindsigt omfatter ikke sager om førelse af en kalender.

Paragraf 24, ministerbetjeningsreglen:

Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand.

Paragraf 27, folketingspolitikerreglen:

Retten til aktindsigt omfatter ikke dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces.

Kilde: Retsinformation

https://www.24syv.dk/udvalgte-nyhedshistorier/bredt-flertal-vil-have-opgoer-med-udskaeldt-offentlighedslov