Kommuner forbereder sig på at folketingsvalg udskyder budgetproces

Del artiklen:
Der blev ikke afholdt sættemøde mellem regeringen og KL om økonomiaftalen inden valget blev udskrevet, og derfor tydere mere og mere på, at hele budgetprocessen må udskydes. (Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix 2017)

Kommunerne forbereder sig på, at folketingsvalget vil skubbe hele budgetprocessen i kommunerne, fordi der ikke er tid til at indgå en økonomiaftale i juni måned, så udmelding om tilskud og udligning kan ske inden 1. juli.

Af Arne Ullum, [email protected]

Af Arne Ullum, [email protected]

Kommunerne er i fuld gang med at forberede sig på, at folketingsvalget vil udskyde processen for at få vedtaget de kommunale budgetter. Allerede kort efter valgudskrivelsen skrev KL til kommunerne og orienterede om, at der end ikke har været afholdt sættemøde i de årlige økonomiforhandlinger.

“Det får mig ikke til at ligge ikke vågen om natten,” siger kommunaldirektør Thomas Knudsen fra Lolland, som ellers er en af de kommuner, der oftest bliver ramt af uforudsete bevægelser i budgetprocessen. “Jeg ville foretrækker at have et resultat på tilskud og udligning før sommerferien, men får vi ikke det, så finder vi en løsning på det.”

Ifølge loven om kommunal udligning skal Indenrigsministeren inden 1. juli give kommunerne meddelelse om tilskud og udligning i det kommende budgetår. Men embedsmændene i ministeriet kan først gøre tilskudsudmeldingen færdig, når regeringen og KL har indgået en aftale om det kommende års økonomiske rammer, og Folketingets Finansudvalg har godkendt aftalen.

Når kommunerne kender deres tilskud og udligning, så går den såkaldte faseopdelte budgetproces igang, hvor alle 98 kommuner forsøger at koordinere deres service og anlægsudgifter, så kommunerne samlet overholder de økonomiske rammer.

Teoretisk set kan det nås

Ingen kan i dag udelukke, at der indgåes en økonomiaftale i juni, og at tilskudsudmeldingen kommer til tiden. Men sandsynligheden svinder.

Det skyldes dels, at der ikke har været afholdt såkaldt sættemøde, og dermed er de normalt forberedende forhandlinger mellem embedsmændene ikke gået i gang, og dels at meget tyder på, at det kan tage flere uger at danne en regering.

I 2015 blev der afholdt valg den 18. juni, men det lykkedes alligvel at lave en økonomiaftale, så tilskudsudmeldingen kun var få dage forsinket.

Kilder tæt på forløbet siger, at der var tre årsager til, at det kunne lykkes på så kort tid.

  1. Den nye finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) havde forhandlet kommuneaftaler flere gange før og var dermed klædt godt på til en hurtig forhandling.
  2. Embedsmændene var nået rimeligt langt i det indledende arbejde.
  3. Alt andet end selve rammerne blev udskudt til fortsatte forhandlinger i august.

KL møder op uanset tidspres

Ifølge NB-Økonomis oplysninger har der tidligere været overvejelser i KL om, hvorvidt det ville være klogt at dele forhandlingerne op som i 2015, hvor man først forhandlede rammen og så indholdet.

KL’s bestyrelse er angiveligt nået frem til, at KL skal møde op, hvis en ny regering ønsker at forhandle sent i juni. Logikken er dels, at aftalen kan ende med at være så god, at hastværket er berettiget, dels en frygt for at regeringen blot ensidigt fastsætter en ramme, hvis KL afviser at forhandle en ramme særskilt i juni.