Ministerkrav om ekstraordinær CPR-kontrol kan flytte milliardbeløb mellem kommuner allerede i 2021

Del artiklen:
Københavns Kommune er en af de kommuner, som ikke har gennemført en tilstrækkelig god CPR-kontrol, og det kan allerede i 2021 koste kommunen et trecifret millionbeløb i tilskud- og udligning.

Nye og korrekte CPR-tal kan allerede i 2021 flytte mellem en halv og en hel milliard kroner i udligning. Det er en konsekvens af, at økonomi- og indenrigsministeren har givet kommunerne en lodret ordre om at alle fejl skal være rettet senest 1. oktober.

Af Arne Ullum, [email protected]

Af Arne Ullum, [email protected]

Et krav om ekstraordinær CPR-kontrol i alle kommuner inden 1. oktober i år vil med stor sikkerhed få betydelige konsekvenser for kommunernes tilskud og udligning allerede i 2021. Samlet kan der blive flyttet et beløb på omkring een milliard kroner fra kommuner med dårlig CPR-kontrol til kommuner med god CPR-kontrol.

Ifølge et brev fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) til alle landets borgmestre skal kommunerne senest 1. oktober have gennemført en ekstraordinær kontrol med CPR-registrene og særligt sorteret udlændinge fra, som ikke længere opholder sig i Danmark.

“Jeg lægger vægt på, at alle kommuner nu hurtigst muligt får rettet op på eventuelle efterslæb i den løbende kontrol og senest inden den 1. oktober 2019,” hedder det i brevet, hvor miniseren direkte påpeger, at det “efter CPR-loven er en kommunal opgave at sikre korrekt bopælsregistrering, herunder registrering af udrejse i CPR.”

Mere end halvdelen af kommunerne har ikke gennemført kontrol

Sagen om de fejlagtige CPR-registeringer kom frem her i NB-Økonomi i februar måned, og sagen har siden medført både samråd i Folketinget og en række initiativer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der er fortsat stor usikkerhed om præcist, hvor stort problemet er. Men ministeren peger i sit brev på “at kun et mindretal af de adspurgte kommuner anvender de redskaber, som de efter gældende ret har til deres rådighed for at sikre korrekt bopælsregistrering i CPR.”

NB-Økonomi gennemførte i marts en rundtspørge til samtlige kommuner, som viste at det er to ud af tre kommuner, som ikke har gennemført en systematisk kontrol af udlændinges ophold og dermed har et kunstigt højt folketal.

Resultatet af rundspørgen og data fra Danmarks Statistik peger på, at mellem 20.000 og 40.000 udlændinge fejlagtigt står i CPR-registeret, selvom de er flyttet ud af Danmark igen.

Læs også:Ministerkrav om effektiv CPR-kontrol kan flytte op til en mia. i udligning
De tal var alene baseret på, hvor mange der ville være fejlregisteret, hvis man gennemførte en årlig kontrol. Men ministeren går betydeligt videre i sit krav:

“En acceptabel løbende kontrolindsats vil efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse indebære, at kommunen som minimum hver 3. måned kontrollerer bopælsregistreringen i CPR – herunder særligt for så vidt angår udenlandske studerende og arbejdstagere,” hedder det i svaret. (Understregningen er ministerens).

Derfor påvirker det udligning og tilskud allerede i 2021

CPR-registeret er et af de vigtigste centrale registre i Danmark. Hvis fejlene er så omfattende, som mere og mere tyder på, vil det få betydelige konsekvenser for både en række statistikker, som ganske enkelt skal revideres.

CPR-registeret er også den centrale motor i udregningen af tilskud og udligning til kommunerne, fordi en række tilskud er direkte styret af antallet af borgere i kommunen.

Ministeren henviser også direkte til det aspekt i sit brev.

“Der er gennem den senere tid skabt tvivl om kvaliteten af kommunernes opgaveløsning i forbindelse med registrering i Det Centrale Personregister (CPR) af særligt udrejse for udlændinge. I pressen har kommuner beskyldt hinanden for at tilrettelægge administrationen af denne kommunale opgave ud fra et hensyn til at optimere indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet,” skriver ministeren.

Ved at sætte en frist allerede 1. oktober for korrekt CPR-registrerering, så sikrer ministeren at de nye og korrekte tal slår igennem på udligningen for 2021. Rent teknisk er det sådan, at det er folketallet den første dag i 2020, som bruges til at beregne udligningen for 2021.

Læs også:Her er de kommuner, som vil vinde mellem en halv og en hel milliard på effektiv CPR-kontrol